O-STA

Delovne izkušnje v Nemčiji? Brezposelni, vključite se v nacionalno shemo!

Delovne izkušnje v Nemčiji? Koriščenje Nacionalne sheme mobilnosti za pridobivanje delovno-učnih izkušenj v tujini tudi v 2020!

Brezposelni, pridobite delovne izkušnje v Nemčiji!

Nacionalna shema mobilnosti za pridobivanje delovno-učnih izkušenj v tujini je namenjena starim od 18 do (vključno) 35 let, ki so brezposelni in se ne izobražujejo ali usposabljajo. 20-24 udeležencev bo dobilo priložnost, da pridobijo delovne izkušnje v tujini - pri nemških delodajalcih. Predviden pričetek izvajanja sheme je s 6.1.2020. Udeleženci ne smejo biti tisti, ki so bili predhodno že vključeni v program Nacionalne sheme mobilnosti.

Vas zanima več o aktualnih javnih razpisih? Postrezite po našem brezplačnem seminarju!

Pri Data d.o.o. se lahko udeležite na brezplačnem seminarju z naslovom "Predstavitev aktualnih javnih razpisov", kjer predstavimo aktualna nepovratna sredstva, ki so na voljo tako mikro, malim kot tudi srednjim podjetjem. Tako Vam priporočamo seznanitev s postopkom sodelovanja na javnih razpisih in predstavitev področij za katera so trenutno na razpolago!

Program bo obsegal več kot le delovne izkušnje v Nemčiji!

Program aktivnosti traja 6 mesecev in bo razdeljen na tri dele. V prvih dveh mesecih se bodo udeleženci pripravljali na življenje in delo v Nemčiji, obiskovali tečaj tujega jezika in se povezali z ostalimi udeleženci. Dvomesečni delovno-učni program v Nemčiji bo potekal na podlagi želja, izobrazbe, delovnih izkušenj in znanja tujega jezika, poiskanega delovnega mesta. To Vam uredi gostujoča organizacija v Nemčiji. Slednja bo zagotovila tudi nastanitev, poiskala delodajalca, organizirala jezikovni tečaj ter nudila mentorsko podporo.

Zadnji dvomesečni sklop bo vključeval dodatno utrjevanje znanja in veščin, ki jim bodo v pomoč pri iskanju zaposlitve. Vključitev v shemo krije stroške jezikovnega tečaja, delavnic in mentorstva ter tudi dnevno nadomestilo za bivanje v tujini in kritje stroška poti v Nemčijo in nazaj.

Prednosti imajo dolgotrajno brezposelni!

Delovne izkušnje v tujini bodo lahko pridobili dolgotrajno brezposelni. Torej tisti, ki v zadnjem letu ali več niste bili zaposleni oz. niste bili vključeni v formalni sistem izobraževanja -ne glede na to, ali ste (bili) prijavljeni v evidenci brezposelnih pri Zavodu za zaposlovanje.

Za delovne izkušnje v tujini poteka prijava le v novembru!

Prijave v Nacionalno shemo mobilnosti za pridobitev delovne izkušnje v Nemčiji poteka od 4.-26. novembra 2019. Prijavo je mogoče opraviti kar preko elektronske pošte nsm@ess.gov.si.

Opozorilo glede davčnih odtegljajev!

Tudi tak primer finančne podpore se obravnava kot dohodek, ki je obdavčljiv v skladu z nacionalno zakonodajo. V kolikor Vas zanima več glede obdavčitve dohodkov, povprašajte po davčnih strokovnjakih podjetja Data d.o.o.. Za ponudbo nam pišite na data@data.si.