O-STA

VABILO na seminar "Tujerodna rebrača Mnemiopsis leidyi v slovenskem morju"

Nacionalni inštitut za biologijo Vas vabi, da se udeležite seminarja,
"Tujerodna rebrača Mnemiopsis leidyi v slovenskem morju",

ki ga bodo predstavili
dr. Borut Mavrič, prof. dr. Lovrenc Lipej in dr. Tjaša Kogovšek

Seminar bo v ponedeljek 18. novembra 2019, ob 10.00 na Morski biološki postaji, Fornače 41, v Piranu.

Na seminarju bodo predstavljeni rezultati projektne naloge "Pregled stanja, ovrednotenje vpliva na okolje ter pregled možnih ukrepov za obvladovanje populacije tujerodne vrste rebrače Mnemiopsis leidyi v slovenskem morju", ki je bila financirana iz Operativnega sklada za pomorstvo in ribištvo 2014-2020. Tako bo govora o prisotnosti in letni dinamiki pojavljanja rebrače v slovenskem morju, njeni prehrani, ter drugih bioloških in ekoloških parametrih, prav tako pa bo tudi govora o njenih možnih vplivih na morsko okolje.

Vljudno vabljeni!

Dodatne informacije:
Katja Ploj, katja.ploj@nib.si, 059 232 701.