O-STA

Sklenjen dogovor o sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo - SZJ Mestne občine Velenje

Velenje, 14. november 2019 - V sklopu Dnevov slovenskega turizma 2019, v sredo, 13. novembra, je Zavod za turizem Šaleške doline sklenil partnerski dogovor o sodelovanju med Slovensko turistično organizacijo in vodilno destinacijo Velenje-Topolšica/Šoštanj (Šaleška dolina).

Cilj partnerskega dogovora je krepitev sinergij med krovno in destinacijsko ravnjo pri razvoju in promociji slovenskega turizma. Z željo, da na enem mestu zberejo možnosti sodelovanja z vsemi potrebami in praktičnimi informacijami ter smernicami, ki jim bodo v pomoč pri delu v prihodnje.

Destinacija Šaleška dolina je bila s Strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021 prepoznana kot ena od 35 vodilnih destinacij v modelu makro destinacij. Sodelovanje med Slovensko turistično organizacijo in vodilnimi destinacijami se vseskozi krepi, s podpisanim partnerstvom pa ga želijo še nadgraditi.

Svečanega podpisa dogovora o sodelovanju, ki ga je v imenu Zavoda za turizem Šaleške doline podpisal direktor Franci Lenart, se je v Ljubljani udeležilo vseh 35 predstavnikov vodilnih destinacij in predstavnikov Slovenske turistične organizacije.