O-STA

Izdaja podrejenih obveznic NLB uspešno zaključena

NLB se po letu 2014 vrača na mednarodni trg dolžniškega kapitala. Danes, 19. novembra 2019, je namreč na mednarodnih kapitalskih trgih uspešno zaključila izdajo podrejenih obveznic Tier 2 za vključitev v dodatni kapital v višini 120 milijonov EUR. Končna zapadlost podrejenih obveznic bo 19. novembra 2029, z možnostjo odpoklica 19. novembra 2024. Povpraševanje dobro poučenih vlagateljev je bilo sicer bistveno večje od ponudbe - knjiga naročil je tako presegla 290 milijonov EUR.
Transakcija, ki sta jo soorganizirali UBS Europe SE in NLB, je prva mednarodna kapitalska transakcija po uspešno izvedenem postopku privatizacije banke in predstavlja eno redkih transakcij na kapitalskih trgih s strani bančnih izdajateljev iz regije.

 "Uspeh transakcije potrjuje veliko zaupanje vlagateljev v trdnost poslovnega modela NLB in našo začrtano strategijo," je dejal Archibald Kremser, član uprave, pristojen za finančno področje. Baza investitorjev je namreč razpršena in vključuje tako mednarodne kot tudi regionalne vlagatelje, večinoma iz Nemčije, Združenega kraljestva, Avstrije, Hrvaške in Slovenije. Zanimanje so izkazale predvsem mednarodne finančne institucije, pokojninski skladi in ugledni upravljavci mednarodnih skladov. "Izdaja obveznic bo NLB omogočila okrepitev in optimizacijo strukture kapitala, kot je bilo predvideno po zaključku javne ponudbe delnic NLB," je še dodal.

Obveznice z donosom 3,65% letno in bonitetno oceno BB (S&P) so bile z dnem izdaje uvrščene v trgovanje na Luksemburško borzo, Euro MTF trg.

NLB Komuniciranje