O-STA

Velenje pridobilo znak Slovenia Green Destination Silver - SZJ Mestne občine Velenje

Velenje, 20. november 2019 - Velenje je leta 2015 vstopilo v nacionalni program Zelena shema slovenskega turizma (ZSST), ki je nacionalni program in certifikacijska shema, ki pod krovno znamko SLOVENIA GREEN združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji, destinacijam in ponudnikom ponuja konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja in skozi znamko Slovenia Green to zeleno delovanje tudi promovira. Konec septembra nam je znak Slovenia Green Destination Bronze potekel in za obnovo znaka je bilo potrebno ponovno ocenjevanje. S strani mednarodnega partnerja smo prejeli končni rezultat procesa obnovitve znaka, ki smo ga uspešno zaključili in pridobili nov znak Slovenia Green Destination Silver.

Velenje kot ponosni član družine Slovenia Green izpolnjuje obljubo, da deluje po trajnostnih načelih in je predano nenehnim zelenim izboljšavam.

Ocenjevalna komisija je v poročilu o ocenjevanju Velenja zapisala: "Destinacija se je odlično odrezala v kategorijah Destinacijski management in Kultura & tradicija. Na področju destinacijskega managementa lahko rezultat še malce izboljšate s sprejemom etičnega kodeksa v turizmu. Visoki oceni ste pridobili tudi v kategorijah Narava & pokrajina ter Družbena klima. Svetujemo vam, da bolj sistematično spobujate turistično podjetništvo v destinaciji, obenem pa začnete spremljati tudi preostale zahtevane ekonomske kazalnike. Največ prostora za napredek je v kategoriji Okolje & podnebje, saj destinacija ne izvaja aktivnosti povezanih z merjenjem ogljičnega odtisa obiskovalcev in le delno s podnebnimi spremembami. Prav tako nima določenih kvantitativnih ciljev zmanjševanja količine trdih odpadkov. Vloga destinacije na področju Poslovanja turističnih podjetij naj se v prihodnjih treh letih okrepi. Napredek je poleg kazalnikov v delu Indicator report odvisen predvsem od organizacije različnih delavnic namenjenih specifično turističnemu sektorju."

Zelena shema bo Velenju tudi v prihodnje vodilo za trajnostni razvoj.


Foto: Matej Vranič