O-STA

Napoved objav statističnih podatkov za teden od 14.3.2005 do 18.3.2005

11.3.2005Številka: 9601-9/2004

Prva statistična objava

NaslovDatum objave
Indeksi cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija, januar 200514.3.2005
Zakol živine v klavnicah, Slovenija, januar 200514.3.2005
Mleko in mlečni izdelki, Slovenija, januar 200514.3.2005
Indeksi cen inputov v kmetijstvu, Slovenija, januar 200514.3.2005
Bruto domači proizvod, Slovenija, 4. četrtletje 200415.3.2005
Povprečne mesečne plače v podjetjih, družbah in organizacijah, Slovenija, januar, 200515.3.2005
Gradbeništvo, Slovenija, januar, 200515.3.2005
Aktivno prebivalstvo, Slovenija, januar, 200516.3.2005
Odkup kmetijskih pridelkov, Slovenija, januar 200518.3.2005

Prvo statistično objavo posredujemo takoj po zaključku statističnega raziskovanja po faksu ali po elektronski pošti, na voljo pa je tudi na spletnih straneh Statističnega urada Republike Slovenije.

Statistične informacije

NaslovDatum objave
Indeksi cen na drobno, Slovenija, februar 200514.3.2005
Povprečne drobnoprodajne cene izdelkov in storitev, Slovenija, februar 200514.3.2005
Aktivno prebivalstvo, Slovenija, december 200414.3.2005
Plače in pokojnine, Slovenija, november 200414.3.2005
Nastanitvene zmogljivosti, prihodi in prenočitve turistov, Slovenija, november 200414.3.2005
Indeksi prihodka v storitvenih dejavnostih, Slovenija, november 2004 - ZAČASNI PODATKI15.3.2005
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija, februar 200517.3.2005

Statistične informacije so dosegljive na spletni strani Statističnega urada Republike Slovenije. Obvestilo o novi izdaji in neposredno povezavo na publikacijo pošiljamo na dan izida tudi po elektronski pošti.

Druge publikacije

NaslovDatum objave
Mesečni statistični pregled Republike Slovenije št.12, december 2004