O-STA

OPOMNIK: Danes novinarska konferenca ob predaji oskrbovanih stanovanj - Vabilo Mestne občine Velenje

Velenje, 28. november 2019 - Danes, v četrtek, bomo ob 10. uri v spodnjih prostorih novega bloka z oskrbovanimi stanovanji v Velenju (Jenkova 18, Velenje) pripravili novinarsko konferenco, na kateri vam želimo predstaviti investicijo pred vselitvijo novih stanovalcev.

Z izgradnjo oskrbovanih stanovanj smo začeli oktobra 2018. Vrednost projekta je 1.478.065,69 evra, od tega prispeva Mestna občina Velenje 693.199,39 evra, dolgoročno posojilo Stanovanjskega sklada Republike Slovenije znaša 238.396,04 evra, soinvestitorstvo Stanovanjskega sklada Republike Slovenije pa 546.470,26 evra.

Novinarske konference se bodo udeležili podžupan Mestne občine Velenje Peter Dermol, direktor občinske uprave mag. Iztok Mori, vodja Urada za razvoj in investicije Alenka Rednjak, višja sodelavka iz Urada za razvoj in investicije Blaženka Čujež, direktor Stanovanjskega sklada Republike Slovenije Črtomir Remc, vodja projektov na stanovanjskem skladu Vanja Žontar Djordjević ter predstavnika izvajalca del iz podjetja Kograd Igem, d. o. o., Boris Hriberšek in Jernej Kuhar.