O-STA

Mestna občina Kranj vložila uradno namero, da bo kandidirala za naziv Evropska prestolnica kulture leta 2025

Kranj, 29. november 2019 - Na svoji 11. seji, 27. novembra 2019, se je mestni svet seznanil s potekom kandidature Mestne občine Kranj za naziv Evropska prestolnica kulture leta 2025, občina pa je vložila tudi uradno namero za sodelovanje na razpisu Ministrstva za kulturo za naziv Evropske prestolnice kulture leta 2025.

Kranjski mestni svetniki so že oktobra 2018 sprejeli sklep, da bo Kranj kandidiral na razpisu Ministrstva za kulturo za naziv Evropska prestolnica kulture v letu 2025, včeraj je bila na ministrstvo vložena tudi uradna namera, da bo mesto kandidiralo na razpisu. Do 31. decembra letos pa mora oddati še prijavo v slovenskem in angleškem jeziku.

Projektna delovna skupina za kandidaturo Kranja za Evropsko prestolnico kulture leta 2025 pospešeno pripravlja obsežen dokument, ki vključuje program kandidature ter vizijo programskih in projektnih vsebin. Kranj namerava kandidirati skupaj z gorenjsko regijo, ki jo opredeljujejo porečje Save, Alpe, in mesta okoli Kranja kot regijskega središča.

Gorenjska je najbolj slikovita slovenska regija, ki obsega območja kulturnega življenja z izjemnim potencialom na področju kulturnega turizma. Zanjo so značilna močna civilna družba, številna lokalna kulturna in turistična društva, vzpostavlja se mreža kulturnih nevladnih organizacij, regionalnih agencij, javnih zavodov, občin ... Pri tem lahko izpostavimo dobro sodelovanje med institucijami, nevladnimi organizacijami, javnimi zavodi, posamezniki in gospodarskimi subjekti v Mestni občini Kranj, pa tudi njihovo sodelovanje z bližnjimi gorenjskimi mesti in akterji, ki delujejo v njih, s širšo mrežo gorenjskih mest in z mednarodnimi projekti evropskih mest.

Kranj sodelovanje na razpisu za naziv Evropske prestolnice kulture vidi predvsem kot priložnost za regeneracijo mest in povezovanje mest v regiji ter dvig njihovega mednarodnega profila. Naziv omogoča krepitev podobe mest v očeh prebivalcev, ponuja nov veter v jadra kulturnega življenja, omogoča iskanje ravnotežja med ekonomskimi in ekološkimi vplivi ter spodbuja okoljsko ozaveščenost v regiji, hkrati pa spodbuja tudi več kot dobrodošlo razpravo o decentralizaciji in regionalizaciji države. Kandidatura za naziv EPK 2019 sovpada s pripravo ključnih strategij za razvoj mesta in regije, še posebej z razvojem lokalnega programa kulture, Regionalnim razvojnim programom za obdobje 2021-2027, razvojem Trajnostne urbane regije ter Strategijo razvoja turizma, ki jih upošteva tudi "bid book".

V ta namen nameravamo vzpostaviti pilotno kulturno zeleno regijo, ki bo vzpostavljena s sprejetjem strategije in akcijskega načrta razvoja Mestne občine Kranj in tistih gorenjskih občin, ki kulturo vidijo kot silo, ki spreminja mesta oz. regije v sodobno in perspektivno okolje za prebivalstvo, občinstva, gospodarstvo in turizem. Zelena kulturna regija bo temeljila na treh temeljnih podpornih programih, ki se dotikajo urbane prenove prostora, socialnih in materialnih inovacij ter umetniških in raziskovalnih rezidenc. Poleg zgoraj navedenih podpornih programov razvoja regije pa bomo za namen umetniškega programa EPK 2025 razvili še tri temeljne programe: Pionirsko mesto, Prostori čudenja in Bienale tekstilnih umetnosti.

Več informacij:

Alenka Štrukelj
Odnosi z javnostmi
EPK Kranj 2025
M: 040 478 009
E: info@kranj2025.eu
W: https://kranj2025.eu
FB: @kranj2025