O-STA

NLB Skupina v prvih devetih mesecih ustvarila 162,2 milijona evrov čistega dobička

Dne 29. novembra, je Nadzorni svet NLB d.d. na svoji 58. redni seji obravnaval poslovanje NLB Skupine v prvih devetih mesecih letošnjega leta. NLB Skupina je ustvarila 162,2 milijona evrov čistega dobička, kar pomeni 2-odstotno rast glede na enako obdobje lani. Vse hčerinske banke na trgih Jugovzhodne Evrope so poslovale z dobičkom in k dobičku Skupine pred obdavčitvijo prispevale 39 %. Člani nadzornega sveta so imenovali tudi novega člana uprave, pristojnega za področje operativnega poslovanja (COO). To funkcijo bo po pridobitvi soglasja Banke Slovenije prevzel Petr Brunclík.

Dobiček pred oslabitvami in rezervacijami je znašal 170,3 milijona evrov, kar pomeni 7 % rast v primerjavi z enakim obdobjem lani.

Čisti prihodki so znašali 384,7 milijona evrov, kar pomeni 4-odstotno rast glede na enako obdobje lani. Rast je temeljila na višjih neto obrestnih prihodkih (3 % več glede na enako obdobje lani) in višjih prihodkih iz čistih opravnin (6 % več glede na enako obdobje lani). Neto krediti strankam NLB Skupine so bili 5 % višji kot ob koncu leta 2018, prav toliko, tj. za 5 %, pa so porasli tudi depoziti strank.

Delež stroškov v neto prihodkih (CIR) je znašal 55,7 %, kar je 1,3 o.t. manj kot v enakem obdobju lani. Neto obrestna marža Skupine se je v primerjavi z enakim obdobjem lani znižala za 0,03 o.t. in je znašala 2,51 %. Strošek tveganja je bil negativen, -31 bt.

Kakovost kreditnega portfelja se je še naprej izboljševala. Posledično se je delež slabih posojil do konca septembra zmanjšal na 5,2 %, medtem ko se je mednarodno primerljiv delež nedonosne izpostavljenosti (v skladu s smernicami EBA) znižal na 3,5 %. Količnik skupnega kapitala za NLB Skupino je konec septembra dosegel 16,1 %, kar je nad regulatornimi zahtevami (14,75 %). NLB Skupina kljub zahtevnemu okolju zgodovinsko nizkih obrestnih mer uspešno nadaljuje z aktivnostmi za uresničitev postavljenih srednjeročnih finančnih ciljev.

Več podrobnosti o poslovanju NLB Skupine v prvih devetih mesecih leta je na voljo v Medletnem poročilu NLB Skupine, ki je bilo objavljeno danes. V ponedeljek, 2. decembra, ob 11. uri dopoldne pa zainteresirane deležnike vabimo, da predstavitev poslovnih rezultatov NLB Skupine spremljajo v živo na tej povezavi.

Petr Brunclík novi član uprave (COO)

Nadzorni svet NLB d.d. je imenoval Petra Brunclíka za člana uprave s petletnim mandatom od dne, ko pridobi soglasje Banke Slovenije. Prevzel bo funkcijo člana uprave za operativno poslovanje (COO) in bo odgovoren za področje informacijske tehnologije, operativno poslovanje, nabavo in upravljanje poslovnih nepremičnin.

Novi član uprave, odgovoren za operativno poslovanje, se bo NLB d.d. pridružil v času intenzivne digitalne in IT preobrazbe ter v času izzivov, ki jih za panogo predstavljajo fintech podjetja ter zahteva po nenehnem izboljšanju strankine izkušnje. Zato se bo najprej posvetil naslednjim nalogam:

  • uskladitvi poslovnega in IT dela ter hitrejšemu zagotavljanju IT rešitev z uporabo agilnih pristopov,

  • mobilnim rešitvam in najboljši izkušnji za uporabnike spletnih bančnih storitev na področju JV Evrope,

  • pregledu in poenostaviti IT arhitekture v skladu z najnovejšimi dobrimi praksami za podporo digitalni preobrazbi,

  • poenostavitvi, avtomatizaciji in digitalizaciji procesov s ciljem znižanja stroškov in

  • izboljšanju zmožnosti za obdelavo podatkov, modeliranje in zagotavljanje ustreznih storitev za stranke.

Petr Brunclík (1979) ima skoraj 20 let raznovrstnih poslovnih izkušenj na področju bančništva, storitev za stranke, procesnih izboljšav, elektronskega poslovanja in tehnologije. Magistriral je na Ekonomski univerzi v Pragi, smer informacijska tehnologija in uporabna informatika. Začetki njegove poslovne poti segajo v leto 2001, ko je postal vodja promocije v skupini Mironet, češkem distributerju strojne opreme in računalniških sistemov. Od tam je (junij 2003) prešel na GE Money Bank, ki se je v maju 2016 preimenovala v MONETA Money Bank. V njej je bil 15 let zaposlen na več vodstvenih položajih: vodja IT za elektronske poslovne aplikacije (februar 2007), vodja IT za tržne poti (marec 2009), direktor centra skupnih služb (januar 2012) in nazadnje (junij 2013) član uprave za področje skupnih služb (COO), med drugim odgovoren tudi za klicni center, storitve za stranke in podporo poslovnim procesom. Pred prihodom v NLB je pridobil bogate izkušnje kot član uprave za IT in operativno poslovanje v banki Home Credit Philippines (od junija 2017), ki je del skupine Home Credit Group, mednarodnega ponudnika finančnih storitev, prisotnega v 11 državah Srednje in Vzhodne Evrope ter Azije in Severne Amerike.

Nadzorni svet tudi o osveženi strategiji in vključitvi delnice NLB v indeksa MSCI

Nadzorni svet je na seji potrdil osveženo strategijo NLB Skupine, ki bo tudi v prihodnje pozornost usmerjala v digitalizacijo, uporabniško izkušnjo in stroškovno učinkovitost. V fokusu NLB Skupine, skladno z njenim poslanstvom in vizijo, še naprej ostaja Jugovzhodna Evropa - njena domača regija.

Nadzorni svet je izrazil zadovoljstvo nad odločitvijo MSCI, da s 27. novembrom delnice NLB uvrsti v MSCI Slovenija in MSCI Frontier Markets. Gre za pomemben mejnik, ki bo zagotovil večjo likvidnost in tudi prepoznavnost delnic NLB na mednarodnih trgih.

Člani nadzornega sveta so se na seji seznanili tudi s poročili strokovnih služb banke za tretje trimesečje in podali soglasje k tistim poslom, za katere je to potrebno.

Nadzorni svet NLB