O-STA

ZIB bilten zdravstvo: Pet tisoča številka dnevne elektronske publikacije - Dragocen vir podatkov za področje zdravstva

www.zib.si

Bilten ZIB za področje zdravstva - pet tisoča številka ob dvajsetletnici izhajanja
V torek 3. decembra izide pet tisoča številka elektronske publikacije za potrebe zdravstva, znane pod kratico ZIB bilten zdravstvo, ki izhaja dnevno na štirih do šestih straneh. Publikacijo od 3. maja 1999, že dvajseto leto, izdaja samostojno ljubljansko podjetje Zdravstveno informacijski biro in jo od začetka ureja novinarka Anka Štrukelj Fras. Za vodstva zdravstvenih ustanov in številne zdravstvene delavce je bilten ZIB nepogrešljivo jutranje branje, mnogim pomeni začetek delovnega dne. Jedrnato in pregledno obvešča o vsem, kar je relevantno za njihovo delo.

ZIB sprotno in zgoščeno informira o najaktualnejšem dogajanju na področju zdravstva. Predstavljene so dejavnosti Ministrstva za zdravje, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, bolnišnic, zdravstvenih domov, lekarn in drugih zdravstvenih institucij, farmacevtske industrije. Povzema odločitve in sklepe parlamenta, vlade, zavarovalnic, zdravstvenih zbornic, sindikalnih druženj in društev.

ZIB povzema objave Slovenske tiskovne agencije, vsebuje kliping člankov in komentarjev slovenskih dnevnikov, lokalnih glasil, radia in televizije, ki se nanašajo na področje zdravstva. Iz uradnih listov so objavljeni zdravstveni dokumenti in njihovi povzetki, ZIB prinaša vsebine javnih razpisov, spiske javnih naročil in razpise delovnih mest. V preglednem elektronskem arhivu je dosegljiva vsebina od prve številke dalje.

Bralci v najkrajšem času dosežejo stopnjo kompletne in kontinuirane obveščenosti o vsem, kar jih zanima in potrebujejo na področju zdravstva in širše. To jim omogoča tesnejši stik z zdravstvenim okoljem v najširšem pomenu. Uredništvo se v objavljenih člankih dosledno izogiba slabšalnim besedam in povedim. Tematike, ki razgrinjajo probleme, so po besedah urednice pogosto medijsko olistane prav s slabšalnimi povedmi, ki meglijo in celo krivenčijo bistvo dejanskega pojava ali dogodka. "Dejstva niso vselej lepa in problemi, o katerih poročamo, po pravilu niso lepi. Toda, če so predstavljeni takšni, kot dejansko so, je večja možnost, da jih bodo tisti, na katere se nanašajo, rešili ali odpravili", poudarja urednica.

Knjiga avtorice novinarke Anke Štrukelj Fras Mladi letijo v nebo
Ob dvajsetletnici izhajanja biltena ZIB je izdajatelj, Zdravstveno informacijski biro, izdal knjigo svoje urednice Anke Štrukelj Fras z naslovom Mladi letijo v nebo. Knjiga je svojski avtoportret izbranih novinarskih in uredniških izdelkov novinarke, ki je delovala pri časopisih Dnevnik in Delo in se že pred tem in tudi pozneje na funkciji tiskovne predstavnice v državni upravi posvečala novinarskemu in uredniškemu delu pri vrsti publikacij. Naposled je leta 1999 ustanovila podjetje Zdravstveno informacijski biro ZIB in začela izdajati izvirno, aktualno, pregledno, jedrnato in neodvisno elektronsko publikacijo za potrebe zdravstva - ZIB bilten, ki neutrudno sledi potrebam svojih bralcev in svojemu geslu - Prihranek na času. Podjetje od januarja 2016 vodi Igor Tršar.

V Ljubljani, 28. novembra 2019

Zdravstveno informacijski biro
tel. (01) 43 94 980 / 051 332 716