O-STA

Everbridge izbran za vzpostavitev državne platforme za opozarjanje o naravnih nesrečah v Peruju za 37 milijonov prebivalcev in letnih obiskovalcev

Machu Picchu Peru. Foto: Business Wire

Dosežek v Peruju je okrepil globalno vodstvo podjetja Everbridge na področju opozarjanja prebivalstva, ki zajema državne pogodbe v Severni in Južni Ameriki ter v regijah EMEA in APAC.

BURLINGTON, Mass.--(BUSINESS WIRE)-- Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG), globalno vodilno podjetje na področju ukrepanja ob kritičnih dogodkih, je danes oznanilo, da ga je perujsko ministrstvo za promet in komunikacije izbralo za vodenje nacionalnega sistema za zgodnje opozorilno obveščanje o naravnih nesrečah Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencia (Sismate). Novica obeležuje zaključek pogodbenih pogajanj z ministrstvom, ki jih je Everbridge prvotno obelodanil septembra, ne da bi razkril državo, s katero se je pogajal. Dosežek je izboljšal položaj podjetja Everbridge kot globalnega voditelja na področju sistemov za opozarjanje prebivalstva s pogodbami tako v Severni kot Južni Ameriki ter v regijah EMEA in APAC.

To sporočilo za javnost vsebuje večpredstavnostne vsebine. Celotno objavo si lahko ogledate na: https://www.businesswire.com/news/home/20191202005296/en/

Po vzpostavitvi bo sistem Sismate aktiviran v primeru, ko bo perujski nacionalni inštitut za civilno zaščito zaznal večji incident. Platforma, ki bo temeljila na sistemu javnega opozarjanja podjetja Everbridge, bo pošiljala pomembna sporočila mobilnim telefonom pred, med in po naravnih nesrečah. Opozorila Sismate se lahko uporabljajo tudi v primeru priprav ali vaj ter kot podpora pri iskalnih in reševalnih akcijah. Sismate je zasnovan tako, da služi več kot 37 milijonom ljudem, vključno s 33 milijoni prebivalcev Peruja in 4 milijoni obiskovalcev na leto.

"Ta tehnologija predstavlja mejnik pri ukrepanju v primeru tveganj in nesreč na nacionalni ravni ter bo uveljavljena s pomočjo usklajenih ukrepov različnih inštitucij in prebivalcev," je za časnik El Economista povedala namestnica ministra za komunikacije Virginia Nakagawa.

"Everbridge je počaščen, da pomaga Peruju pri njegovem nacionalnem sistemu opozarjanja," je dejal David Meredith, glavni izvršni direktor pri podjetju Everbridge. "Peru se pridružuje naraščajočemu številu držav, ki so se odločile, da sodelujejo s podjetjem, da bi uvedle nacionalni sistem za zaščito svojega prebivalstva in obiskovalcev v okolju, ki vsebuje vedno več tveganj."

Med vsemi možnimi rešitvami se je največ lokalnih, državnih in nacionalnih samouprav ali vlad po vsem svetu odločilo za platformo Everbridge, saj ta sistem omogoča, da se doseže več kot 500 milijonov ljudi v več kot 200 državah. Poleg Peruja je bil sistem javnega opozarjanja podjetja Everbridge uporabljen za obveščanje prebivalstva prek mobilnih naprav na državni ravni na Švedskem, Islandiji, Nizozemskem, v Singapurju, Grčiji, v številnih največjih zveznih državah Indije, hkrati pa je ta sistem trenutno v postopku uvajanja v Avstraliji. Everbridge je prvi ponudnik opozarjanja prebivalstva, ki podpira štiri EU države pri uvajanju nedavne EU direktive, ki zahteva, da države članice nacionalni sistem opozarjanja aktivirajo do junija 2022.

Sistem javnega opozarjanja podjetja Everbridge predstavlja edino večsmerno rešitev, ki državam omogoča, da uporabijo njihove najljubše kombinacije komunikacijskih metod v primeru nesreč. Sistem opozarjanja prebivalstva Everbridge obvešča javnost tekom vseh stopenj incidenta ter izkoristi podatke o lokaciji (glede statične lokacije, zadnje znane lokacije in pričakovane lokacije), nudi dvosmerno komunikacijo ter omogoča državam, da združijo hitrost dostavljanja opozoril z najširšim dosegom, da zajamejo celotno prebivalstvo in obiskovalce.

O podjetju Everbridge

Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG) je globalno podjetje za programsko opremo, ki nudi poslovne aplikacije, ki avtomatizirajo in pospešijo operativne odzive organizacij v primeru kritičnih dogodkov, da bi obvarovale ljudi ter omogočile podjetjem, da še naprej delujejo. Med grožnjami javni varnosti, kot so primeri aktivnega strelca na pohodu, teroristični napadi ali hude vremenske razmere ter kritični poslovni incidenti, vključno z izpadi računalniškega sistema, kibernetskimi napadi in drugimi incidenti, kot so odpoklici proizvodov ali motnje v dobavni verigi, se več kot 4800 globalnih strank zanaša na platformo za ukrepanje podjetja Everbridge v primeru kritičnih dogodkov, da tako hitro in zanesljivo zberejo in ocenijo podatke o grožnji, locirajo osebe, ki so v nevarnosti, in reševalce, ki lahko priskočijo na pomoč, avtomatizirajo izvedbo že vnaprej določenih postopkov komunikacije skozi zanesljivo obveščanje več kot 100 različnih komunikacijskih naprav in sledijo napredku glede izvedbe reakcijskih strategij. Platforma podjetja je poslala več kot 2,8 milijard sporočil v letu 2018 ter nudi možnost, da doseže več kot 500 milijonov ljudi v več kot 200 državah in ozemljih, vključno s celotnim prebivalstvom z mobilnimi napravami na državni ravni v Avstraliji, na Švedskem, Nizozemskem, v Singapurju, Grčiji in v nekaterih največjih zveznih državah Indije. Ključne aplikacije za komunikacijo in poslovno varnost podjetja so masovno obveščanje, ravnanje v primeru incidentov, povezava varnosti™, opozarjanje računalniškega sistema, center vizualnega vodenja®, javno opozarjanje, krizno upravljanje, sodelovanje skupnosti™ in varno sporočanje. Everbridge nudi svoje storitve devetim od desetih največjih mest v ZDA, osmim od desetih največjih investicijskih bank v ZDA, 46 od 50 najbolj prometnim letališčem v Severni Ameriki, šestim od desetih največjih globalnih svetovalnih podjetij, šestim od desetih največjih globalnih proizvajalcev avtomobilov, vsem štirim največjim globalnim računovodskim podjetjem, devetim od desetih največjih ponudnikov zdravstvene oskrbe v ZDA in petim od desetih največjih zdravstvenih zavarovalnicah v ZDA. Everbridge ima sedež v Bostonu in Los Angelesu z dodatnimi pisarnami v mestih Lansing, San Francisco, Peking, Bangalore, Kolkata, London, Muenchen, Oslo, Singapur, Stockholm in Tilburg. Za več informacij obiščite www.everbridge.com, preberite blog podjetja in sledite na Linkedinu, Twitterju in Facebooku.

Opozorilni jezik glede izjav, ki se nanašajo na prihodnost

To sporočilo za javnost vsebuje izjave, ki se nanašajo na prihodnost, v sklopu t.i. določil varnega pristana, kot jih določa ameriški zakon o zasebnih tožbah glede varnostnih papirjev iz leta 1995, med drugim izjave o pričakovanih priložnostih in trendih rasti v naših ključnih komunikacijah in aplikacijah poslovne varnosti in o našem celotnem poslovanju, naši tržni priložnosti, naših pričakovanjih glede prodaje naših proizvodov, o našem cilju vzdrževanja vodilnega položaja na trgu in širjenju trgov, kjer se zavzemamo za pridobitev strank, ter o pričakovanem vplivu na finančne rezultate. Te izjave o prihodnosti so vse izjave izrečene na dan te objave in temeljijo na trenutnih pričakovanjih, ocenah, napovedih in predvidevanjih ter prepričanjih in domnevah vodstva. Izjave o prihodnosti lahko prepoznamo po besedah, kot so "pričakuje", "predvideva", "bi moral", "verjame", "cilj(i)", "projekt", "ocenjuje", "potencialen", "napoveduje", "morda", "bo", "bi lahko", "namerava" ali zanikanih oz. kakršnihkoli drugih oblikah tovrstnih izrazov ter podobnih izrazov. Izjave o prihodnosti so podvržene mnogim tveganjem in negotovostim, ki lahko vsebujejo faktorje ali okoliščine, ki jih ne moremo nadzorovati. Naši dejanski rezultati se lahko bistveno razlikujejo od tistih, ki so izraženi ali nakazani v izjavah o prihodnostih zaradi številnih faktorjev, med njimi so: sposobnost naših proizvodov in storitev, da delujejo, kot je mišljeno, in tako dosežejo pričakovanja naših strank, naša sposobnost, da pridobimo nove stranke ter obdržimo in povečamo prodajo med že obstoječimi strankami, naša sposobnost, da povečamo prodajo naše aplikacije o masovnem obveščanju in/ali naša sposobnost, da povečamo prodajo naših drugih aplikacij, razvoji na trgu za usmerjene in kontekstualno bistvene odločilne komunikacije ali v podobnem regulatornem okolju, naše ocene o priložnostih trga in napovedih rasti trga se lahko izkažejo za nepravilne, zgodovinsko gledano, nismo bili dosledno dobičkonosni in morda ne bomo dosegli ali vzdrževali dobičkonosnosti v prihodnosti, dolgotrajni in nepredvidljivi prodajni cikli za nove stranke, vrsta naše dejavnosti nas podvrže inherentnim tveganjem v zvezi z odgovornostjo, naša sposobnost, da pridobimo, integriramo in obdržimo usposobljeno osebje, naša sposobnost, da uspešno integriramo posle in sredstva, ki jih morda pridobimo, naša sposobnost, da obdržimo uspešne odnose z našimi tržnimi in tehnološkimi partnerji, naša sposobnost, da učinkovito obvladujemo našo rast, naša sposobnost, da se odzovemo na konkurenčne pritiske, morebitna odgovornost glede zasebnosti in zaščiti osebno določljivih podatkov, naša sposobnost, da zaščitimo naše pravice intelektualne lastnine ter druga tveganja, ki so natančno opredeljena v naših faktorjih tveganja, ki so obravnavani v vpisih vrednostnih papirjev na Komisijo za vrednostne papirje in borzo Združenih držav Amerike (SEC), med drugim naše letno poročilo v obliki dokumenta 10-K za leto, ki se je zaključilo 31. decembra 2018, ki je bilo vloženo na komisijo 1. marca 2019. Izjave o prihodnosti, ki so del tega sporočila za javnost, predstavljajo naše poglede na dan objave. Ne sprejemamo nobene namere ali obveze, da bi morali posodobiti ali popraviti katerekoli izjave o prihodnosti glede na nove informacije, prihodnje dogodke ali kaj drugega. Te izjave o prihodnosti naj ne služijo kot temelj za predstavljanje naših pogledov po dnevu objave tega sporočila za javnost.

Vsi proizvodi Everbridge so blagovne znamke podjetja Everbridge, Inc. v ZDA in drugih državah. Vsa druga imena proizvodov ali podjetij, ki so omenjena, so lastnina njihovih lastnikov.

Oglejte si izvirno različico na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20191202005296/en/

Kontakti

Mediji:
Jim Gatta
Everbridge
jim.gatta@everbridge.com
215-290-3799

Jeff Young
Everbridge
jeff.young@everbridge.com
781-859-4116

Vir: Everbridge, Inc.

Multimedija
Video
Everbridge Public Warning
Foto