O-STA

UL FGG sodeluje v konzorciju, ki bo usposabljal štirinajst mladih raziskovalcev

14 mladih raziskovalcev se bo usposabljalo na področju nelinearne dinamike prostorskih linijskih konstrukcij

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani sodeluje v konzorciju, ki bo usposabljal štirinajst mladih raziskovalcev na področju nelinearne dinamike prostorskih linijskih konstrukcij. To so konstrukcije, pri kateri je ena dimenzija pomembnejša od ostalih, kot so npr. nosilci, stebri, vrvi, kabli in cevi. Njihovo uporabo najdemo na mnogih inženirskih področjih, pa tudi v biologiji in medicini. Pogosto so zelo podajni in podvrženi časovno spremenljivim obtežbam. Te lastnosti pa predstavljajo izziv za raziskovalce, ki bi radi z računskimi modeli dovolj natančno opisali njihov časovni odziv.

Sodelovanje 12 univerz v 8 evropskih državah

S problemi in izzivi na področju numeričnega modeliranja linijskih konstrukcij se bodo ukvarjali sodelavci evropskega projekta THREAD (Joint Training on Numerical Modelling of Highly Flexible Structures for Industrial Applications). S projektom je vzpostavljena mreža ETN (European Training Network), ki povezuje dvanajst univerz v osmih evropskih državah: Avstriji, Belgiji, Franciji, Hrvaški, Nemčiji, Norveški, Sloveniji in Španiji in številne partnerje iz industrije, ki bodo omogočili neposredno povezanost projekta z aktualnimi industrijskimi izzivi. Projekt koordinira prof. dr. Martin Arnold z Univerze Martin Luther Halle-Wittenberg. Partnerji projekta, med katerimi je tudi Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, bodo usposabljali štirinajst mladih raziskovalcev, za kar je Evropska unija v sklopu programa Horizon 2020 namenila približno 3.6 milijona evrov v obdobju štirih let.

Znanstveno ozadje projekta predstavlja teorija nosilcev, kot pogosto imenujemo prostorske linijske konstrukcije. Teorija združuje številne zanimive tematike, kot so krivulje v prostoru, prostorske rotacije, navadne in parcialne diferencialne enačbe, s katerimi se srečamo pri razvoju matematičnih modelov takih konstrukcij, ter problematiko povezovanja takšnih elementov v večje konstrukcijske sklope in upoštevanja materialnih lastnosti snovi, iz katerih so nosilci narejeni. Tako združuje znanja matematike in mehanike, temu primerno pa je pestro sestavljena tudi skupina vodilnih raziskovalcev.

Reševanje problemov mehčanja materiala in sodelovanje s podjetji

Mladi raziskovalec, ki bo deloval na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani pod mentorstvom prof. dr. Dejana Zupana, se bo ukvarjal z modeliranjem materialne nelinearnosti v teoriji nosilcev s poudarkom na reševanju problemov mehčanja materiala. Ta lastnost je značilna za številne porozne materiale, kot so beton, kamen in zemljine. Soočamo se z manjšanjem nosilnosti konstrukcije in lokalno izgubo stabilnosti konstrukcije. Zaradi tega predstavlja pojav precejšen izziv pri numeričnem modeliranju, saj se soočamo s singularnostmi. Povezanost in uporabnost rezultatov za industrijo bo zagotavljalo več partnerskih organizacij. V Sloveniji sta to podjetji Igmat in Space SI. V podjetju Igmat preiskujejo in certificirajo gradbene materiale ob tem širijo znanja in izkušnje o lastnostih in obnašanju materialov, kar je tesno povezano z aktivnostmi projekta na področju modeliranja nelinearnih materialov, v podjetju Space SI pa nameravajo del rezultatov uporabiti za boljše napovedi dinamičnega odziva satelitskih anten, ki so med lansiranjem v orbito podvržene ekstremnim obremenitvam.