O-STA

Povračilo za malico - kdaj in v kolikšni višini?

Povračilo za malico med delom je različno definirano pri delodajalcih. Dva zaposlena v različnih podjetjih lahko tako jesta enako malico v istem lokalu a zanju dobita zelo različni povračili. Kako pa je prehrana na delu urejena pri vas? Je povračilo za malico pravilno prikazano na plačilni listi in obračunano?

Povračilo za malico je obveznost delodajalca

Vsi delodajalci morajo svojim zaposlenim zagotoviti povračilo za malico med delom. Predstavljamo Vam, kako je s povračilom stroškov prehrane oziroma kakšne so višine povračil za malico med delom v javnem in zasebnem sektorju.

Povračilo za malico, če je prehrana med delom organizirana s strani delodajalca

Dovoljeno neobdavčeno povračilo za malico med delom znaša 6,12 evra. V zasebnem sektorju višino povračila stroškov za posamezno dejavnost določa kolektivna pogodba. V primeru, da se podjetje ukvarja z gospodarsko dejavnostjo, pa višino določajo podzakonski akti.

Višina nadomestila za malico po kolektivnih pogodbah za negospodarske dejavnosti, dejavnost vzgoje in izobraževanja, raziskovalno dejavnost, za kulturne dejavnosti in dejavnost zdravstva in socialnega varstva znaša za vsak delovni dan 3,62 evra.

Minimalno povračilo za malico po kolektivni pogodbi za trgovino znaša 4,24 evra na dan, za dejavnost obrti in podjetništva pa 4,90 evra na dan. Delavcem, zaposlenim po Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti RS, pripada mesečno za prehrano med rednim delom najmanj 10 odstotkov povprečne plače zaposlenega v gospodarstvu Republike Slovenije za pretekle tri mesece.

Povračilo za malico v javnem sektorju pa je določeno v Zakonu o uravnoteženju javnih financ. Višina regresa za prehrano med delom letos znaša 3,79 evra. Najnižje in najvišje nadomestilo za delo se torej lahko razlikujeta za več kot 70 odstotkov. Delodajalec mora delavcu stroške, ki jih predstavlja prehrana na delu povrniti mesečno. Nakazilo mora biti predvidoma isti dan kot je izplačana plača.