O-STA

Onesnaženje na Škalskem jezeru prijavili na Inšpektorat za okolje in prostor - SZJ Mestne občine Velenje

Velenje, 4. december 2019 - Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja je bila 4. novembra obveščena o pojavu oljnega madeža na Škalskem jezeru (pri izlivu potoka Lepena v jezero). Do onesnaženja naj bi prišlo v četrtek, 31. oktobra, ko je bilo o tem obveščeno Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Velenje, ki je na vodo interventno namestilo pivnike. Pogina rib niso opazili.

4. novembra, po prejemu obvestila, si je Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja situacijo ogledala skupaj s predstavniki PGD Velenje, Premogovnika Velenje in civilne zaščite Mestne občine Velenje. Ugotovili so, da so sledovi oljnega madeža še vedno vidni. Glede na vonj predvidevamo, da bi lahko bila vzrok onesnaženja nafta oz. kurilno olje.

Medobčinska inšpekcija je onesnaženje prijavila Inšpektoratu za okolje in prostor Republike Slovenije, OE Celje. Odstop prijave je bil poslan v vednost tudi Premogovniku Velenje in Mestni občini Velenje.