O-STA

Izobraževanje za nadzornike

Standardna znanja za nadzornike - Združenje nadzornikov Slovenije
ecoDa - evropska akreditacija - certificiranje ZNS

Naslednji termin | 12. - 14. februar 2020

Intenzivni program izobraževanja za člane nadzornih svetov in upravnih odborov za prejem Potrdila za nadzornike.

Program ima kvalifikacijo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za pridobitev "Potrdila o usposabljanju za člana nadzornega sveta in upravnega odbora v gospodarskih družbah v državni lasti." Prijavite se na izobraževanje še danes.

Preverite svoje znanje na različnih vsebinskih področjih in z rezultati vaših odgovorov boste izvedeli kateremu vsebinskemu področju naj bi tekom izobraževanja namenili več pozornosti za dopolnitev vašega znanja.

Zakaj se udeležiti izobraževanja pri nas?

ZNS je strokovna organizacija in edini neprofitni ponudnik takšnih izobraževanj pri nas. Poleg tega, da nas odlikuje najdaljša tradicija na področju izobraževanj za nadzornike, smo v Sloveniji edina organizacija, ki načrtno skrbi za razvoj stroke na tem področju. Imamo stalen nadzor nad strokovno kakovostjo programov in predavateljev.

Program izobraževanja, ki ga izvaja Združenje nadzornikov Slovenije (ZNS) in "Certifikat ZNS", imata poleg domače kvalifikacije (MGRT) tudi evropsko akreditacijo (ecoDa).

European Confederation of Directors' Associations (ecoDa) iz Bruslja je akreditiral naš program izobraževanja. S tem ecoDa potrjuje, da sledimo predpisanim strokovnim kriterijem in smernicam najboljših evropskih praks in skrbimo za stalen nadzor nad kakovostjo in rednim posodabljanjem programa.