O-STA

Korporacija VF napovedala nove na znanosti temelječe cilje za pospešitev programov družbene in okoljske odgovornosti

Novi cilji so del najnovejšega poročila o trajnosti in odgovornosti Narejeni za spremembe

DENVER--(BUSINESS WIRE)-- VF Corporation (NYSE: VFC), eno največjih podjetij za oblačila, obutev in modne dodatke, je danes objavilo zadnjo izdajo svojega poročila o trajnosti in odgovornosti z naslovom Narejeni za spremembe (Made for Change Sustainability & Responsibility report), vključno z napovedjo na znanosti temelječih ciljev (ZTC), ki predstavljajo novost v tej industriji, in drzno vizijo trajnostnih surovin.

Poročilo VF Narejeni za spremembe podrobneje opredeljuje prizadevanja podjetja za razvoj okoljskih in družbenih izboljšav prek vseh področij svojega delovanja, portfelja znamk, globalne dobavne verige in skupnosti po vsem svetu. Poročilo prav tako poudarja dosežke za zadnje leto, ki ga zajema, to je 2018.

"Našo skupnost 50.000 storilnostno naravnanih zaposlenih druži zavezanost, da smo več kot le oblačilno in obutveno podjetje. Prizadevamo si biti družba z namenom, ki uporablja moč našega posla za ustvarjanje pozitivnih učinkov za ljudi in naš skupen planet," je dejal predsednik in izvršni direktor VF Steve Rendle. "Ponosni smo na naš napredek, hkrati pa se zavedamo, da lahko storimo še veliko več. Naša strategija Narejeni za spremembe opredeljuje naše prioritete za prihodnost in nam daje novo osredotočenost, da si še močneje in še bolj daljnosežno prizadevamo nasloviti nekatere od največjih izzivov v našem sektorju."

Strategija VF Narejeni za spremembe se osredotoča na tri področja:

 • Krožni poslovni modeli: Gre za komercializacijo krožnih modelov poslovanja z namenom zmanjšati okoljski vpliv dejavnosti VF in obenem ustvarjati nove priložnosti za rast;

 • Obseg za dobro: VF želi uporabiti svojo globalno razsežnost za spodbujanje zmanjšanja vpliva prek vse svoje dejavnosti in širšega sektorja; ter

 • Oblikovalci gibanj: Cilj je omogočiti VF in njegovim znamkam, da delujejo kot gonilna sila pri spodbujanju gibanj za trajnostne in aktivne življenjske sloge za izboljšanje ljudi in našega planeta.

Poudarki poročila Narejeni za spremembe

VF je v skladu z opredelitvijo v svojem poročilu in v skladu s Cilji ZN za trajnostni razvoj dosegel merljiv napredek pri uresničevanju svojih ciljev. Poudarki vključujejo:

 • 50 odstotkov distribucijskih centrov VF po svetu so obrati brez odpadkov;

 • 16 stavb v lasti VF ima mednarodni certifikat zelene gradnje LEED;

 • Zagon drzne vizije trajnostnih materialov, ki se osredotoča na tri glavne koncepte: regenerativni, obnovljivi in reciklirani materiali iz odgovorno izbranih virov; ter

 • Izboljšanje eksistencialnih pogojev za delavce v Bangladešu, Kambodži, Indiji, v Dominikanski republiki, Vietnamu, na Kitajskem, v Keniji in Lesotu s pomočjo Programa VF za razvoj delavcev in skupnosti (WCD).

Na znanosti temelječe cilje VF je odobrila Pobuda za na znanosti temelječe cilje

Novi na znanosti temelječi cilji VF (ZTC) so med najbolj ambicioznimi v sektorju in so v skladu z idejo, da korporacija uporabi svojo globalno razsežnost za dobro. ZTC so cilji zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v skladu z uresničevanjem ciljev iz Pariškega podnebnega sporazuma.

"VF je največje podjetje v sektorju tekstila, oblačil in luksuznih izdelkov, ki si je zadalo cilj 1,5 stopinje za neposredne emisije in emisije zaradi porabe električne energije in precej pod ciljem 2 stopinj za posredne emisije zaradi proizvodov in storitev," je dejal svetovalec pri Carbon Trust Ben Peel.

VF je svoje ZTC razvil v intenzivnem dvoletnem sodelovalnem procesu. Podjetje je v partnerstvu z globalno svetovalno družbo Carbon Trust izoblikovalo modele podatkov za vse obrate, ki jih ima v lasti in z njimi upravlja, in za vse dejavnosti, od kmetijskih gospodarstev do maloprodajnih trgovin; ter se tesno povezal s celotno verigo vrednosti. Primarni podatki so bili zbrani iz 1400 lastnih obratov, distribucijskih centrov in globalnih logističnih zmogljivosti ter več kot 100 dobaviteljev 1. in 2. reda, kar krepi sposobnost družbe, da opredeli in uresniči strategije zmanjšanja.

Na znanosti temelječi cilji VF za zmanjšanje emisiji vključujejo:

 • Absolutno zmanjšanje neposrednih emisij toplogrednih plinov in emisij zaradi porabe električne energije za 55 odstotkov do leta 2030 glede na izhodiščno leto 2017; in

 • Absolutno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov zaradi proizvodov in storitev za 30 odstotkov do leta 2030 glede na izhodiščno leto 2017, ki se osredotoča na materiale, dobavo in logistiko od kmetijskega gospodarstva do trgovine

Pobuda na znanosti temelječih ciljev, ki podpira postavljanje ciljev, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih, kot dober način za krepitev konkurenčne prednosti podjetij pri prehodu v nizkoogljično gospodarstvo. Gre za sodelovanje med CDP, Globalnim dogovorom ZN (UNGC), Svetovnim inštitutom za vire (WRI) in Svetovnim skladom za naravo (WWF) ter eno od zavez koalicije We Mean Business.

"Gre za najbolj izčrpen strateški nasvet, ki smo ga kdaj dali kakšni organizaciji z namenom doseganja njenih ZTB v vseh njenih obratih in verigi vrednosti," je dejal direktor sklada Carbon Trust Tom Delay. "Opravljeno delo pošilja močan signal oblačilni industriji o stopnji preobrazbe, ki je potrebna, če želi resnično nasloviti vprašanje emisij prek globalnih dobavnih in distribucijskih verig in številnih znamk. Sodelovalen razvojni proces in osredotočenost na vplivanje na druge odlikujeta pravo korporativno vodenje. Veselimo se, da bomo lahko videli, kako bo VF dosegel svoje ambiciozne cilje."

Nova vizija trajnostnih materialov

Nova vizija trajnostnih materialov korporacije VF, ki je bila prav tako obelodanjena danes, je ključ za dosego njegovih ZTC. Pridobivanje, proizvodnja in predelava surovin prispeva največji delež ogljičnih emisij VF na svetovni ravni. Omenjena inovativna vizija utira jasno pot za zmanjšanje s pomočjo še ene drzne zaveze:

VF se zavezuje, da bo do leta 2030 100 odstotkov njegovih devetih glavnih surovin, ki prispevajo približno 90 odstotkov njegovih s surovinami povezanih ogljičnih emisij, iz regenerativnih, odgovorno pridobljenih obnovljivih ali recikliranih virov.

Z uporabo orodji, kot so metodologija Trajnostnega indeksa surovin Koalicije trajnostnih proizvajalcev oblačil (Sustainable Apparel Coalition's Materials Sustainability Index) in Analiza življenjskega cikla (Life Cycle Analysis), VF ocenjuje izbiro surovin glede na ta tri področja, da bi lahko prepoznal priložnosti za zmanjšanje okoljskega vpliva in razumel, kako bi pospešeno približevanje tem izbiram prispevalo k doseganju na znanosti temelječih ciljev.

Več informacij o VF in njegovem Poročilu o trajnosti in odgovornosti Narejeni za spremembe je na voljo na www.vfc.com.

O podjetju VF Corporation

VF Corporation, ki je bil ustanovljen leta 1899, je eno največjih podjetij za oblačila, obutev in modne dodatke na svetu, ki ljudi povezuje z njihovimi najljubšimi življenjskimi slogi, dejavnostmi in izkušnjami prek družine legendarnih znamk oblačil za dejavnosti na prostem, šport in rekreacijo ter delo, med katerimi so Vans®, The North Face®, Timberland® in Dickies®. Naš namen je spodbujati gibanja trajnostnih in aktivnih življenjskih slogov za izboljšanje ljudi in našega planeta. Ta namen povezujemo z vztrajnimi prizadevanji za ustvarjanje vrednosti za vse deležnike in z odločenostjo, da naše podjetje uporabimo kot silo za dobro. Za več informacij prosimo obiščite vfc.com.

O skladu Carbon Trust

Carbon Trust je neodvisni, strokovni partner vodilnih organizacij po svetu, ki jim pomaga, da lahko prispevajo k in imajo korist od bolj trajnostne prihodnosti.

 • Gospodarskim organizacijam, vladam in javnemu sektorju svetujemo glede njihovih priložnosti v trajnostnem, nizkoogljičnem svetu.

 • Merimo in izdajamo certifikate o okoljskem odtisu organizacij, dobavnih verig in izdelkov.

 • Razvijamo in uvajamo nizkoogljične tehnologije in rešitve, od energetske učinkovitosti do obnovljivih virov energije.

Izvorno različico besedila si oglejte na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20191205005251/en/

Kontakti

Molly Cuffe
direktorica za komuniciranje korporativne odgovornosti
Molly_Cuffe@vfc.com


Vir: VF Corporation

http://www.freecollocation.com/search?word=issue