O-STA

Slovensko vozlišče Evropske raziskovalne infrastrukture za dediščinsko znanost

Meritve s prenosnim ramanskim inštrumentom na stenski poslikavi v Grubarjevi palači (Alegorija trgovine, obrti in tehnike, J.A. Herrlein)

Dediščinska znanost, interdisciplinarna domena znanstvenih raziskav dediščine, je v Sloveniji dobila infrastrukturno vozlišče.

S konzorcijskim dogovorom, sklenjenim med Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije in Univerzo v Ljubljani, se je Slovenija tako pridružila peščici drugih evropskih držav, ki so že vzpostavile taka vozlišča, in tako potrdila prvenstveno vlogo svoje dediščinske znanosti. Infrastruktura bo, ko bo odprla vrata predvidoma v letu 2022, nudila uporabnikom dostop do laboratorijev, zbirk in znanja, ki so potrebni za uspešno razumevanje, upravljanje in trajnostno rabo kulturne dediščine. Pogovori z deležniki iz vse Slovenije so že v teku, tako iz raziskovalnega kot iz dediščinskega sektorja.

"Strateška prednost dediščinske znanosti je v povezovanju znanja, v mednarodni odprtosti, v interdisciplinarnosti in v družbeni relevantnosti," je v zaključnem nagovoru poudaril profesor dr. Jurij Svete, dekan Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani. Raziskovalci zgolj z ustanovnih članic sodelujejo ali so sodelovali v EU-projektih v skupni vrednosti nad €75 mio, kar zgovorno podpira dekanove besede.

Vozlišče je del razpršene infrastrukture s skupnim sedežem v italijanskih Firencah, a z globalno ambicijo, saj slovenski strokovnjaki že svetujejo pri nadaljnjem širjenju. Interdisciplinarnost tega področja je odraz raznolikosti dediščine, saj so za uspeh potrebna znanja in veščine s področij temeljnih znanosti, tehnologije in inženirstva. Seveda pa raziskave usmerjajo potrebe konservatorsko-restavratorske stroke in humanistike, saj se le tako lahko zagotovi širši družbeni učinek znanosti.

Dr. Polonca Ropret, nacionalna koordinatorka E-RIHS.SI, je poudarila: "Razvoj dediščinske znanosti v Sloveniji bo preko nacionalnega vozlišča E-RIHS Slovenija bistveno prispeval k nadgradnji celostne obravnave kulturne dediščine in tako tudi zagotovil visoko kvalitetne obnove ter prispeval k trajnostnemu razvoju." V bližnji prihodnosti bo tako slovenski dediščinski sektor povezan s sodelavci v 18 EU državah tudi preko znanstvenih raziskav. In obratno; preko slovenskega konzorcija bodo sodelavci iz tujine lahko opravljali interdisciplinarno raziskovalno delo v našem vozlišču.

Več o tem mladem, a atraktivnem področju si lahko preberete tako na spletni strani www.e-rihs.si kot tudi na spletni strani www.e-rihs.eu