O-STA

SA-ŠA ima talent! - 28. januarja 2020 v ŠC Velenje.

Šolski center Velenje

Dijaki ŠC Velenje 28. januarja 2020 organizirajo dogodek SA-ŠA ima talent!, s katerim želijo krepiti zavedanje, da je Savinjsko-šaleška (SA-ŠA) regija okolje, ki mladim ponuja priložnosti rasti in razvoja s poudarkom na misli: "Ni treba iti čez mejo, da dobro zaslužiš in imaš lepo življenje."

Na dogodku, ki ga mladi razvijajo na pobudo podjetja BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje in v sodelovanju s projektom Inženirke in inženirji bomo!, bodo gostili 10 podjetnikov, managerjev, inženirjev, start-upovcev in ostalih uspešnih posameznikov. Več kot 130 dijakom drugih in tretjih letnikov bodo pomagali odgovoriti na vprašanja o izbiri študijske in poklicne poti. Navduševali jih bodo za inženirske, tehniške (STEM) poklice in inovativnost, kar podjetja v regiji potrebujejo za rast. Cilj je, da mladi preko informacij, zgodb in navdihujočih sogovornikov, lažje najdejo odgovore na vprašanja: kaj me veseli, v čem sem dober in kaj okolje potrebuje, ter se na tej podlagi samozavestno in samostojno odločajo za svojo prihodnost.

O projektu Inženirke in inženirji bomo!

Namen projekta Inženirke in inženirji bomo! je promocija inženirskih, tehnoloških in naravoslovnih poklicev ter inovativnosti med dijaki vodilnih slovenskih gimnazij. Cilj je spodbujanje razvoja talentov in navduševanje mladih za ustvarjalnost v tehničnih poklicih in inovativnost, ki bosta vodili k dvigovanju dodane vrednosti in konkurenčnosti. Dogodki in druge aktivnosti obenem predstavljajo obliko predstavitve podjetij in njegovih dosežkov mladim ter preko tega pomenijo povezovanje med gospodarstvom in mladimi. Projekt letno izvede med 10 in 12 dogodki, vanj je vključenih 12 vodilnih slovenskih gimnazij, preko 230 inženirjev in poslovnežev ter več kot 3.500 dijakov. V okviru projekta je pozornost namenjena tudi enakosti spolov in medgeneracijskemu sodelovanju.

O ŠC Velenje

Šolski center Velenje je javni zavod, izobraževalno središče Šaleške doline in Savinjsko-šaleške regije s širšim zaledjem in eden največjih izobraževalnih centrov v Sloveniji. Vzgojno-izobraževalno delo poteka v 25 srednješolskih in 6 višješolskih izobraževalnih programih. Dnevno skozi šolska vrata vstopa preko 2.500 dijakov, študentov in odraslih ter 300 učiteljev, predavateljev in zunanjih sodelavcev, predvsem strokovnjakov za različna področja in z izkušnjami v gospodarstvu. Kot nosilci projektov in projektni partnerji sodelujejo v različnih domačih in mednarodnih projektih. Njihov Medpodjetniški izobraževalni center (MIC) predstavlja trden most med gospodarstvom, šolstvom in razvojem. Tu se srečujejo zahteve lokalnega in širšega okolja, gospodarstva in obrti s potrebami po vseživljenjskem učenju in pridobivanju čim bolj uporabnih znanj.

Dodatne informacije in akreditacije: komunikacije@mediade.si, 041 213 451, Matjaž Kljajić