O-STA

MOŽGANSKI TUMORJI: od raziskav do klinike

V torek 26. novembra 2019 je v prostorih UKC Ljubljana potekala enodnevna konferenca z mednarodno udeležbo "Brain Tumors: From Bench to Clinic". Konferenca je bila organizirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Italija-Slovenija 2014-2020, v okviru projekta Interreg V-A Italija Slovenija "Nove terapije glioblastoma z uporabo čezmejne raziskovalne translacijske platforme" z akronimom TRANS-GLIOMA.

Na konferenci se je razpravljalo o trenutnih izzivih v diagnozi in zdravljenju možganskih tumorjev, kot tudi o najnovejših raziskovalnih tehnologijah. Predavali so mednarodno priznani raziskovalci in zdravniki, ki so aktivni na področju možganskih tumorjev. Obravnavane so bile različne tematike iz področja zdravljenja možganskih tumorjev (kirurška odstranitev tumorja, klasifikacija na osnovi genetskega profila pacienta, vloga miRNA v gliomagenezi). Predstavljeni so bili raziskovalni dosežki, pridobljeni z različnimi pristopi na genetski (RNA sekvenciranje) in proteinski ravni (proteini, protitelesa in nanotelesa) ter nova področja uporabnega raziskovanja kot so bio-označevalci v telesnih tekočinah.

Cilj projekta je tudi vzpostavitev skupne tumorske biobanke (GLIOBANKA), skupnih raziskav in vrednotenj novih biomarkerjev ter matičnih celic glioblastoma, ki bodo zagotovile bolj precizno tarčno zdravljenje, možnost personaliziranega pristopa k bolniku in skrb za večjo kvaliteto življenja

Konference se je udeležilo 117 udeležencev, med njimi je bilo 18 predavateljev (7 slovenskih in 11 tujih raziskovalcev in zdravnikov), predstavljenih pa je bilo tudi 10 raziskovalnih plakatov.

Več informacij o projektu in konferenci s povzetki predavanj najdete na spletni strani: https://braintumorsfrombenchtoclinic.com/

ter na FB strani https://www.facebook.com/TransGlioma/

Ob tej priliki se zahvaljujemo sponzorjem za finančno in materialno podporo dogodka.