O-STA

2019 za NLB najuspešnejše leto organizacije novih izdaj vrednostnih papirjev

NLB je v zadnjem mesecu uspešno organizirala dve novi izdaji dolžniških vrednostnih papirjev za družbo SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d., eno izmed vodilnih evropskih poslovnih skupin na področju jeklarstva. Novembra je družba SIJ izdala petletne obveznice v nominalni vrednosti 40 milijonov evrov, danes, 13. decembra, pa še enoletne komercialne zapise v nominalni vrednosti 28 milijonov evrov z obrestno mero 0.9 % letno. Gre za najnižjo obrestno mero za tak tip finančnega instrumenta na slovenskem trgu v zadnjih letih.
NLB d.d. je za družbo SIJ d.d. v zadnjih petih letih uspešno organizirala tri izdaje dolgoročnih obveznic in šest izdaj kratkoročnih komercialnih zapisov, v skupni nominalni vrednosti 287 milijonov evrov, s čimer se družba SIJ d.d. uvršča med najbolj aktivne in prepoznavne izdajatelje na domačem kapitalskem trgu.

Branko Gregorec, vodja Podjetniških financ v NLB d.d. je ob tej priliki poudaril: "Za nami je najuspešnejše leto z vidika organizacije alternativnega financiranja, saj je NLB d.d. za slovenske izdajatelje uspešno plasirala več kot 450 milijonov evrov obveznic in komercialnih zapisov na domačem in na mednarodnih kapitalskih trgih. Konkurenčna prednost NLB kot največje finančne institucije v Sloveniji je, da lahko glede na potrebe in zmožnosti svojih strank ter razmere na kapitalskih trgih svojim strankam ponudi tudi strukturirano financiranje, kot kombinacijo klasičnega bančnega financiranja in alternativnega financiranja z organizacijo izdaje dolžniških vrednostnih papirjev. Za potencialne izdajatelje je zelo pomembna tudi bankina velika baza vlagateljev, ki so potencialni kupci papirjev."

NLB Komuniciranje