O-STA

Letno poročilo za leto 2019 lahko že oddate!

Letno poročilo za leto 2019 lahko že oddate! Pri čemer se letos mejni rok za oddajo - za gospodarske družbe, zadruge, samostojne podjetnike, društva in politične stranke - izteče 31.3.2020.

Podjetniki in podjetja, ste seznanjeni z vsemi davčnimi novostmi? Veste, kako je potrebno od 1.1.2020 dalje obračunavati minimalno plačo?

Letno poročilo za leto 2019 lahko že oddate!

Iz AJPES-a so sporočili, da njihova aplikacija, preko katere lahko izvedete oddajo letnega poročila, že deluje. Obveznost navedenih poslovnih subjektov je tako, da Finančni upravi RS (FURS) in AJPES predložijo letno poročilo za leto 2019. In sicer z namenom transparentnosti in doslednega vodenja državnih statistik, saj letno poročilo vključuje podatke ter premoženjsko stanje - torej finančni položaj poslovnih subjektov.

Letno poročilo za leto 2019 - priloga k davčnemu obračunu

Letno poročilo za leto 2019, ki ga predložite AJPES-u, se upošteva kot priloga k davčnemu obračunu. Zato ga ni potrebno še dodatno pošiljati na FURS. Slednje morate v davčnem obračunu tudi izrecno navesti. Drugače pa tiste osebe, ki opravljajo dejavnost na trgu, morajo davčni obračun akontacije dohodnine in dohodnino od dohodka iz dejavnosti predložiti FURS-u. V davčnem obračunu izpolnijo ustrezne obrazce - glede na način ugotavljanja davčne osnove - v tekočem obdobju.

Normiranci morate oddati le davčni obračun

Normiranci FURS-u predložite zgolj davčni obračun in določite zavarovalno osnovo za prihodnje poslovno leto. To pomeni, da Vam ni treba oddati letnega poročila.

Veste, kdaj se rok za oddajo letnega poročila lahko podaljša?

Predpisani rok za oddajo letnega poročila in davčnega obračuna je 31. marec 2020. Rok za oddajo letnega poročila je možno podaljšati - v skladu s 101. členom Zakona o splošnem upravnem postopku. In sicer v primeru, če je zadnji dan predpisanega roka nedelja, državnik praznik, dela prost dan oziroma dan, ko državni organ nima predvidenega delovnika. Vendar se letos ne podaljša, saj se rok - da predložite letno poročilo - izteče na torek 31. marca.