O-STA

Predinformativni dan v Velenju - Dan za radovednost, 23. januar 2020

Letos že dvanajsto leto v Velenju na Šolskem centru Velenje skupaj z AZ Ljudsko univerzo Velenje pripravljamo predinformativni dan za dijake zaključnih letnikov.

Paleta predstavitev je vsako leto širša in omogoča veliko izbirnost različnih predstavitev. Ta dan smo poimenovali tudi Dan za radovednost, saj dijakom poleg predstavitev visokošolskih ustanov ponujamo tudi različna predavanja npr. Zavod za zaposlovanje bo imel predavanje na temo Zaposlitev ali nadaljnji študij, ter predstavitev možnosti zaposlovanja v tujini, kako pripraviti življenjepis..., Vpisna služba univerze v Mariboru bo dijakom predstavila vpisni postopek, Študentski domovi postopek vpisa in kandidature za študentski dom, Šaleški študentski klub bo dijakom predstavil svoje delovanje in jih povabil k skupnim aktivnostim, veliko bo možnosti pridobitve informacij glede študija v tujini, predstavila se bo slovenska vojska in Policija ter predstavila možnosti zaposlovanja pri njih, Zavod Voluntariat bo predstavil tudi možnosti mednarodnega prostovoljstva, poleg vsega tega pa se bo predstavilo še okoli 50 visoko in višje šolskih ustanov.

Za dijake, ki še niso odločeni, kaj bi želeli postati, bo organizirana tudi dveurna karierna delavnica na temo Načrtovanje svoje karierne poti.

Namen tega dogodka je, da dijaki pridobijo informacije iz prve roke, v domačem okolju in manjših skupinah ki omogočajo varnejše počutje, zato lažje steče obojestranska komunikacija. Dijaki si tako pridobijo informacije, ki so ključnega pomena za končno odločitev.

Predstavitve bodo potekale v četrtek, 23. 1. 2020 dopoldan, od 8. - 14.00 ure, na Trgu mladosti, na vseh treh stavbah Šolskega centra Velenje in stavbi Gaudeamus, kjer domuje Visoka šola za varstvo okolja in AZ Ljudska univerza Velenje, ki nam pri organizaciji pomaga.

Na Šolskem centru Velenje letos izobraževanje zaključuje okoli 400 dijakov, dijakom smo omogočili, da ta dan nimajo pouka in bodo lahko tako obiskali več različnih predstavitev po svojem izboru. Predstavitev pa se seveda lahko udeležijo tudi vsi drugi zainteresirani, morda starši, bivši dijaki, drugi odrasli...

Študijske programe bodo predstavljali dekani, predavatelji, asistenti na fakultetah, pa tudi študentje, mnogi med njimi se še s posebnim veseljem odzovejo našemu povabilu, saj so tudi sami obiskovali Šolski center Velenje in imajo nanj lepe spomine.

Predinformativni dan je odlična priložnost za dijake, da se udeležijo več predstavitev, glede na to, da potekajo v sedmih različnih terminih, jih tako lahko obiščejo vsaj toliko in si tako naredijo ožji izbor za informativni dan, ki bo 14 in 15. 2. 2020.


Gabrijela Fidler, univ.dipl.psih.

Organizator predinformativnega dne v Velenju