O-STA

Že peto leto zapored smo top

NLB se je tudi letos - že peto leto zapored - uvrstila med najboljše zaposlovalce na svetu. Mednarodna neodvisna ustanova Top Employers Institute je namreč naši banki znova podelila ugledni certifikat Top Employer Slovenija, ki si ga podjetja prislužijo z odličnimi kadrovskimi praksami in razvojnimi programi za zaposlene.

Institucija Top Employers s kompleksnim ocenjevalnim postopkom ugotavlja, kako učinkovita so podjetja v različnih pristopih dela z zaposlenimi. Certifikat podeli tistim podjetjem, ki zagotavljajo odlične pogoje za zaposlene, jim omogočajo raznolike razvojne možnosti na vseh ravneh organizacije in si prizadevajo za nenehne izboljšave na kadrovskem področju.

"Ostati v družbi najboljših zaposlovalcev na svetu po oceni inštituta Top Employers ni enostavna naloga. Da lahko upravičeno zadržimo ta naziv, moramo iz leta v leto razvijati in nadgrajevati svoje kadrovske prakse. V preteklem letu smo se, denimo, osredotočili na razvijanje predvsem tistih veščin in znanj, za katere ocenjujemo, da jih bomo potrebovali v prihodnosti - da bomo pripravljeni na vse, kar sledi. Po lastni oceni pa smo precejšen napredek dosegli tudi na področju komunikacije s potencialnimi zaposlenimi, saj smo postali bolj odprti in proaktivni," ocenjuje direktorica Upravljanja s kadri in razvoja organizacije Vesna Vodopivec.

NLB je prvo slovensko podjetje in edina banka, ki je prejela ta prestižni mednarodni certifikat, postala leta 2016, od takrat pa iz leta v leto nadgrajuje svoje prakse na področju upravljanja z zaposlenimi. Svoje znanje in izkušnje deli tudi z ostalim družbami v NLB Skupini - naši želja in ambicija sta namreč, da certifikat prejmejo tudi ostale članice.

"V NLB se zavedamo, da so prav naši zaposleni s svojim znanjem, izkušnjami in predanostjo ključni za poslovni uspeh banke, naše skupine in regije, kjer delujemo. Zato intenzivno vlagamo v njihov razvoj in dobrobit ter jih spodbujamo, da izkoristijo svoj potencial. Z uspešnimi, učinkovitimi in motiviranimi zaposlenimi namreč veliko preprosteje uresničujemo svoje poslanstvo - dosegamo dobre poslovne rezultate in s tem prispevamo h gospodarskemu razvoju ter ustvarjamo dodano vrednost za naše stranke in izboljšujemo kakovost življenja v regiji, kjer smo doma," pa poudarja Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB.

NLB Komuniciranje