O-STA

Pričeli z rušenjem objekta Stari trg 11 v Starem Velenju

Velenje, 7. februar 2020 - Izvajanje projekta CTN Stari trg 11 v Starem Velenju, ki obsega rušenje objekta občanom poznanega pod imenom Čuk in izgradnjo novega objekta, je v polnem teku. Izvajalec je prebivalcem sosednjega objekta omogočil začasno parkirišče, v teh dneh sledi rušitev objekta in opornega zidu.

Sanacija objekta, ki je bil zgrajen okoli leta 1876, zaradi zmanjšane nosilnosti ni mogoča, saj ne zagotavlja zadostne statične in protipotresne varnosti, zato je bila sprejeta odločitev za njegovo odstranitev. Po končani gradnji bo novi objekt namenjen podjetjem in obrtnikom za izvajanje različnih storitvenih in obrtnih dejavnosti, ki bodo spodbujale razvoj drobnega gospodarstva in obrti v starem mestnem jedru.

Kot smo že obveščali je zaradi del za ves promet in pešce zaprta cesta Stari trg. Zapora prometa bo trajala predvidoma do konca septembra 2020. Na delu sedanje enosmerne ceste, od Vile Bianca do križišča z Ljubljansko cesto, z obeh strani zapore promet poteka dvosmerno.

Sporočilu prilagamo nekaj fotografij.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje