O-STA

Izvajanje projekta CTN Mestno kolesarsko omreľje - zahod

V teh dneh smo začeli z izvedbo projekta CTN Mestno kolesarsko omrežje - zahod. Skupna vrednost izgradnje 8.171 metrov kolesarskih poti, štirih pokritih kolesarskih parkirišč, dveh novih Bicy postaj s kolesi in večjega zunanjega parkirišča za skoraj 200 koles znaša 1,8 milijona evrov. Od tega bomo večji del sredstev črpali iz evropskih skladov za regionalni razvoj.

V sklopu ureditve kolesarskega omrežja se bodo izvedle naslednje povezave:

  • Velenjka-Velenjsko jezero, Velenjska plaža-deponija (vključno z dvema brvema in podvozom pod železnico) - 4.988 metrov,

  • Cesta talcev - 713 metrov,

  • Jenkova cesta (med Tomšičevo in Kidričevo cesto) - 250 metrov,

  • ob Glasbeni šoli Fran Korun Koželjski - 250 metrov,

  • pot ob Paki (med Jenkovo cesto in TC Supernova) - 480 metrov,

  • ob železniški progi (med Cesto talcev in Gorenjem) - 370 metrov,

  • ob Cesti Simona Blatnika in Cesti na jezero - 1.120 metrov.

Uredili bomo tudi štiri pokrita kolesarska parkirišča za skupno več kot 120 koles. Dve pokriti kolesarski parkirišči bosta ob sedežu družbe Gorenje - Hisense, in sicer za 85 koles, eno ob Velenjski plaži za 22 mest in eno pri Glasbeni šoli Fran Korun Koželjski za 16 parkirnih mest. Uredili bomo tudi dve novi postaji Bicy s kolesi, in sicer za 20 parkirnih mest na Velenjski plaži in za 8 parkirnih mest v Stari vasi. Na Velenjski plaži pa bomo uredili še dodatnih 44 odprtih parkirnih mest.

Vsa drevesa, ki so bila zaradi izgradnje kolesarskega omrežja odstranjena, bomo ustrezno nadomestili z novimi drevesi. Dela bo izvajalo podjetje Nivig, d. o. o., in bodo zaključena predvidoma do septembra letos. Prosimo za upoštevanje spremenjene prometne signalizacije v času del na omenjenih območjih.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje