O-STA

Podpiramo prizadevanja Šaleškega EKO gibanja


Velenje, 20. februarja 2020 - Po pooblastilu župana Mestne občine Velenje Bojana Kontiča se je podžupan Mestne občine Velenje Peter Dermol včeraj v prostorih Mestne občine Velenje sestal s predstavniki Šaleškega EKO gibanja. Tako lokalna skupnost kot Šaleško EKO gibanje smo si enotni, da dodatnega onesnaževanja oz. negativnega vpliva na naše okolje ne bomo dovolili. Naš skupni namen je zaščititi naše občanke in občane ter okolje.

Na zadnji seji Sveta Mestne občine Velenje je podžupan Peter Dermol podal pobudo za ustanovitev skupine za civilni nadzor, ki bi vključevala strokovnjake z različnih področij in neodvisno presodila vpliv sosežiga alternativnega goriva v TEŠ. Podžupan je na sestanku predstavnikom gibanja predlagal, da razmislijo, ali bi želeli s svojimi akterji sodelovati v tej neodvisni skupini. Skupina za civilni nadzor bi potem samostojno in neodvisno presojala, ocenjevala, podajala mnenja in informacije glede projekta sosežiga alternativnega goriva v TEŠ.

Predstavniki Šaleškega EKO gibanja so pozitivno sprejeli podžupanovo povabilo na razgovor. Izrazili so pričakovanje, da bodo izvoljeni predstavniki delovali v dobro občanov in vzpostavitve zdravega ter z gospodarskega in družbenega vidika razvojno naravnanega okolja ter da bo Mestna občina Velenje podprla Šaleško EKO gibanje v boju proti sosežigu odpadkov v TEŠ.

Podžupan in predstavniki gibanja so se strinjali, da je Šaleška dolina v preteklosti žrtvovala že zelo veliko za energetsko oskrbo Slovenije. Šaleška dolina je v zadnjem času prejela kar nekaj nagrad s področja turizma, saj za te projekte namenjamo vedno več sredstev. Usmerjamo se namreč v turizem, okolje in zeleno energijo.

Sestanek so zaključili s sklepom, da bomo zahtevali jasne odgovore, si pomagali tudi pri izmenjavi podatkov in storili vse, da do dodatnega onesnaževanja okolja ne pride.

Svetnice in svetniki Sveta Mestne občine Velenje so 4. februarja 2020 sprejeli Sklep o stališčih Sveta Mestne občine Velenje do sosežiga alternativnih (sekundarnih) goriv v Termoelektrarni Šoštanj, v katerem so med drugim zapisali, da Svet Mestne občine Velenje ne bo dal soglasja tistim projektom, ki negativno vplivajo na naše življenjsko okolje, ki ogrožajo ali negativno vplivajo na zdravje ljudi in ostalih živih bitij ter ne prispevajo k razvoju Šaleške doline. Prav tako od odgovornih pričakujejo, da podajo celovite informacije, podkrepljene s strokovnimi in neodvisnimi analizami ter argumenti za in proti projektu sosežiga goriva SRF v TEŠ. S sklepom od Holdinga Slovenske elektrarne in povezanih družb zahtevajo pisno zavezo, da rešijo vsa odprta vprašanja, povezana z izkopavanjem premoga in proizvodnjo električne energije.

Šaleško EKO gibanje meni, da se mora življenjska doba TEŠ zaključiti z življenjsko dobo Premogovnika Velenje in se ne sme nikoli spremeniti v sežigalnico. Zato želi preprečiti kakršenkoli (so)sežig odpadkov v Šaleški dolini in zagotoviti zdravo življenjsko okolje prihodnjim generacijam. V ta namen javno pozivajo vse pristojne k takojšnjemu prenehanju vseh aktivnosti v zvezi s (so)sežigom odpadkov v TEŠ, odločno in brezkompromisno nasprotujejo vnašanju kakršnihkoli odpadkov v Šaleško dolino in nasprotujejo uporabi kakršnegakoli drugega goriva za proizvodnjo električne energije.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Aleksandra FORŠTNER, univ. dipl. politolog
Kabinet župana

T: 03 8961 736
......................................................................................................................

T: 03 8961 600 I info@velenje.si I www.velenje.si