O-STA

Indeksi cen in cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, februar 2005

Področje: Cene

1. Indeksi cen in cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija, februar 2005

Producer price indices and prices of agricultural products, Slovenia, February

Cena1) Price1) (SIT)Indeks / Index
II 2005O 2000II 2005I 2005II 2005II 2004
KMETIJSTVO SKUPAJ.113,2101,3100,4AGRICULTURAL GOODS OUTPUT
Kmetijstvo skupaj, brez sadja in zelenjadnic.111,9100,8102,9Agricultural goods output, excl. fruits and vegetables
RASTLINSKI PRIDELKI.112,9102,993,1CROP OUTPUT
Rastlinski pridelki, brez sadja in zelenjadnic.106,5101,799,1Crop output, excluding fruits and vegetables
Žita (vključno seme).98,9110,475,6Cereals (including seeds)
Industrijske rastline.134,599,7108,4Industrial plants
Krmne rastline.121,0103,071,5Forage plants
Zelenjadnice,cvetje,okrasne rastline.143,7111,384,1Vegetables and horticultural products
Zelenjadnice.147,9113,677,9Fresh vegetables
Cvetača in brokoli178,60168,596,5117,5Cauliflower
Zelje28,9991,6120,355,3Cabbage
Solata241,90242,278,9102,6Lettuce
Korenje66,32211,4105,877,7Carrots
Čebula25,2447,6105,935,5Onions
Cvetje,okrasne rastline,sadike.131,2104,2115,6Flowers and ornamental plants
Krompir (vključno seme).69,875,747,8Potatoes (including seeds)
Krompir, jedilni,pozni15,9164,792,126,8Potatoes for consumption, late
Sadjarstvo.114,0101,286,4Fruits
Jabolka, namizna68,21112,9111,886,3Dessert apples
Vino.105,8102,8114,9Wine
Vino, namizno159,2978,796,2108,4Table wine
Vino, kakovostno388,14107,2103,1115,2Quality wine

1) Cene odkupljenih pridelkov so izražene v SIT na mersko enoto: liter pri vinu, oljčnem olju in mleku; kos pri jajcih in kg pri vseh preostalih pridelkih; če v posameznem mesecu kak pridelek ni bil odkupljen in zato zanj nimamo cene, vzamemo za izračun zadnjo evidentirano ceno.

Prices are expressed in SIT per unit: litre with wine, olive oil and milk; piece with eggs or kilogram with all other products. In the case of not purchased and missing price in a certain month, we use repetition of the last recorded price.

DOSTOP DO PODATKOVPodrobnejše mesečne in letne bazne indekse cen in cene kmetijskih pridelkov objavljamo od leta 2000 dalje na spletni strani Statističnega urada RS v podatkovni bazi SI-STAT.

V priponki najdete tudi naslednjo tabelo:

Indeksi cen in cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija, februar 2005

KOMENTAR
Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih so bile februarja 2005 za 1,3 % višje kot januarja 2005. Cene živali in živalskih proizvodov so bile višje za 0,6 % (cene živali so bile višje za 0,4 %, cene živalskih proizvodov pa za 0,9 %), cene rastlinskih pridelkov pa so bile višje za 2,9 %.
V primerjavi s februarjem 2004 pa so cene kmetijskih pridelkov v letošnjem februarju porasle le za 0,4 %. Cene živali in živalskih proizvodov so bile višje za 4.0 % (cene živali so bile višje za 7,6 %, cene živalskih proizvodov pa nižje za 1,0 %, predvsem zaradi nižje cene mleka), cene rastlinskih pridelkov pa so bile nižje za 6,9 %.

Priponke: 04-PO-108-0502.doc

Pripravil-a: Marija Sluga

Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.http://www.stat.si