O-STA

Vprašalnik: Kakšne so digitalne potrebe slovenskih občin?

V digitalnem inovacijskem stičišču 4PDIH so v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo (MJU) pripravili vprašalnik za analizo potreb slovenskih občin na področju digitalizacije.

Z vprašalnikom želijo ugotoviti, kakšne so potrebe in dejansko stanje občin na področju digitalizacije. Rezultate vprašalnika bodo na MJU uporabili kot podlago za pripravo ukrepov na področju pametnih mest in skupnosti. Obenem jim bodo služili pri pripravi strateških dokumentov za prihajajočo finančno perspektivo, od katerih bo odvisno nadaljnje financiranje tega področja. Občinam so lahko pri pripravi odgovorov na vprašanja v pomoč gradiva, ki so jih v 4PDIH pripravili v sklopu delavnic, ki jih izvajajo po Sloveniji. Dostopna so prek spletne povezave http://4pdih.com/gradiva/.

Vprašalnik je na voljo na tej povezavi, vsaka občina pa naj izpolni in odda le enega. Rok za oddajo je 12. marec, za dodatne informacije in pomoč pri izpolnjevanju pa je na voljo Argene Superina (argene@4pdih.com; 01 4768 143).