O-STA

Takeda odobrila odprodajo določenih OTC in stranskih sredstev v Latinski Ameriki podjetju Hypera Pharma za 825 milijonov ameriških dolarjev

− Podjetje nadaljuje z osredotočanjem na dostop pacientov do inovativnih zdravil v Latinski Ameriki

− Transakcija bo dodatno pospešila zmanjševanje zadolženosti

OSAKA, Japan--(BUSINESS WIRE)-- Farmacevtsko podjetje Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) ("Takeda") je danes obelodanilo, da je sklenilo dogovor o odprodaji portfelja izbranih stranskih sredstev izključno v Latinski Ameriki podjetju Hypera S.A. ("Hypera Pharma"), največjemu farmacevtskemu podjetju v Braziliji, ki ima vodilno vlogo na področju zaščitenih patentov na recept, zdravja potrošnikov in generičnih zdravil pod blagovno znamko, za skupno ceno 825 milijonov ameriških dolarjev.

Portfelje zajema farmacevtske izdelke brez recepta (OTC) in na recepte, ki so na voljo v Braziliji, Mehiki, Argentini, Kolumbiji, Ekvadorju, Panami in Peruju in so del poslovne enote za rast in vzhajajoče trge podjetja Takeda.

"Takeda ostaja trdno zavezana vzhajajočim trgom in Latinski Ameriki. Ta odprodaja nam omogoča, da se osredotočimo na naše naložbe v teh državah, ki se vrtijo okoli naših izjemno inovativnih zdravil na področju gastroenterologije, redkih bolezni, terapije na podlagi plazme, onkologije in nevroznanosti," je dejal Ricardo Marek, vodja poslovne enote za rast in vzhajajoče trge podjetja Takeda. "Takšna poteza nam bo pomagala zadovoljiti še nezadovoljene potrebe pacientov z zapletenimi in redkimi boleznimi. Hkrati pa smo prepričani, da je Hypera Pharma sposobna zagotoviti pacientom nemoten dostop do izdelkov, ki jih bodo potrebovali."

To je peta odprodaja podjetja Takedo v zadnjih 12 mesecih in vodi do cilja podjetja, da bi odprodalo približno 10 milijard ameriških dolarjev v stranskih sredstvih. Takeda namerava uporabiti izkupiček teh odprodaj za nadaljevanje zmanjševanja svojega dolga in pospešiti hitro razdolževanje, ki vodi do cilja 2x net dolga/usklajenega dobička pred amortizacijo ali EBITDA v obdobju med marcem 2022 in marcem 2024.

Takeda je pred tem naznanila prodajo TachoSil® podjetju Ethicon za 400 milijonov ameriških dolarjev maja 2019, Xiidra® podjetju Novartis za do 5,3 milijard ameriških dolarjev julija 2019, stranska sredstva v državah na bližnjem in Srednjem Vzhodu in v Afriki podjetju Acino za več kot 200 milijonov ameriških dolarjev oktobra 2019 ter portfelje stranskih sredstev v Rusiji, Gruziji in v več državah Skupnosti neodvisnih držav podjetju STADA za 660 milijonov ameriških dolarjev novembra 2019.

Stranski izdelki v tej zadnji transakciji so proizvedli prihodke v približni višini 215 milijonov ameriških dolarjev v fiskalnem letu 2018, k čemer je vodila predvsem prodaja ključnih izdelkov, kot so Neosaldina®, Nesina® in Dramin®.

Ti preizkušeni izdelki sicer še naprej igrajo pomembno vlogo pri zadovoljevanju potreb pacientov, vendar pa niso del poslovnih področij, ki jih je Takeda izbrala - gastroenterologija, redke bolezni, terapije na podlagi plazme, onkologija in nevroznanost, ki so ključne za globalno dolgoročno strategijo podjetja. Odprodaja teh izdelkov omogoča podjetju, da se še naprej osredotoča na svoja ključna poslovna področja s poenostavljenjem svojega portfelja.

"To obvestilo je zadnji korak v strategiji podjetja Takeda za racionalizacijo in optimizacijo našega portfelja, medtem ko pospešujemo naše razdolževanje. S tem, ko se še naprej osredotočamo na naša ključna poslovna področja in načrtovana inovativna zdravila, bomo okrepili našo vlogo globalnega bio-farmacevtskega voditelja, ki vlaga v raziskave in razvoj, in vnesli okrepljeno vrednost za naše paciente in delničarje podjetja," je dejal Costa Saroukos, vodja financ pri podjetju Takeda.

Podrobnosti transakcije

Takeda je sklenilo dogovor, da bo odprodalo svoje pravice do, naslove in obresti izdelkov v portfelju približno 18 izbranih OTC izdelkov in farmacevtskih sredstev na recepte, ki so na voljo v Braziliji, Mehiki, Argentini, Kolumbiji, Ekvadorju, Panami in Peruju, podjetju Hypera Pharma za skupno vsoto 825 milijonov ameriških dolarjev.

V skladu s pogoji dogovora Takeda pričakuje, da bo imelo približno 300 komercialnih uslužbencev na področju odprodanih sredstev priložnost, da preidejo k podjetju Hypera Pharma, ko se bo transakcija zaključila.

Takeda in Hypera Pharma sta hkrati tudi sklenili dogovor o proizvodnji in dobavi, ki predvideva, da bo Takeda nadaljevala s proizvodnjo teh izdelkov ter jih dobavljala podjetju Hypera Pharma.

Transakcija naj bi se zaključila v drugi polovici leta 2020 glede na izpolnitev običajnih pogojev sklepa transakcije. Do takrat pa Takeda ostaja lastnik teh izdelkov in je odgovorno za zagotavljanje dostopa pacientov do njih.

Finančni svetovalec podjetja Takeda v tej transakciji je BofA Securities, pravni svetovalec pa White & Case.

O Takeda Pharmaceutical Company Limited

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK), globalni bio-farmacevtski voditelj, ki temelji na vrednotah in vlaga v raziskave in razvoj ter ima sedež na Japonskem, je zavezan zagotavljanju boljšega zdravja in svetlejše prihodnosti pacientom s transformacijo znanosti v izjemno inovativna zdravila. Takeda gradi svojo strategijo glede vlaganj v raziskave in razvoj na štirih terapevtskih področjih: onkologija, redke bolezni, nevroznanost in gastroenterologija (GI). Na področju vlaganj v raziskave in razvoj podjetje prav tako premišljeno vlaga v terapije na podlagi plazme in cepiva. Osredotočamo se na razvoj izjemno inovativnih zdravil, ki izboljšujejo življenja ljudi, tako da premikamo meje novih možnosti zdravljenja in s pomočjo naše okrepljene mreže investicij v raziskave in razvoj ter naših sposobnosti ustvarjamo trdne in raznolike načrte. Naši zaposleni so zavezani k izboljšanju kvalitete življenja za paciente in k sodelovanju z našimi partnerji v zdravstvu v približno 80 državah.

Za več informacij obiščite https://www.takeda.com.

Pomembno obvestilo

Za namene tega oznanila "sporočilo za javnost" pomeni katerikoli dokument, ustno predstavitev, sejo odgovarjanj na vprašanja in katerokoli pisno ali ustno gradivo, ki ga obravnava ali razdeli podjetje Takeda Pharmaceutical Company Limited ("Takeda") o tem obvestilu. To sporočilo za javnost (vključno s katerikoli ustnim obveščanjem in katerokoli sejo odgovarjanj na vprašanja v povezavi z obvestilom) ne namerava in ni del ter ne predstavlja ali oblikuje nobenega dela katerikoli ponudbe, povabila ali nagovarjanja za ponudbo nabave ali drugega načina pridobitve, naročila, izmenjave, prodaje ali druge odsvojitve kakršnihkoli vrednostnih papirjev ali nagovarjanj za kakršenkoli glas ali podporo v katerikoli pristojnosti. Nobene delnice ali drugi vrednosti papirji niso dani na voljo javnosti z uporabo tega sporočila. Nobena ponudba vrednostnih papirjev ne bo izvedena v Združenih državah Amerike razen v skladu z registracijo, kot jo definira ameriški zakon o vrednostnih papirjih iz leta 1933, vključno s spremembami ali izjemami. To sporočilo za javnost je dano (skupaj z vsako nadaljnjo informacijo, ki bo morda podana prejemniku) pod pogojem, da ga prejemnik uporabi samo v namene informiranja (in ne za ovrednotenje kakršnekoli naložbe, pridobitve, odslovitve ali katerekoli druge transakcije). Kakršnokoli neupoštevanje teh omejitev lahko privede do kršenja veljavnih zakonov o vrednostnih papirjih.

Podjetja, v katerih si Takeda neposredno ali posredno lasti naložbe, so ločene entitete. V tem sporočilu za javnost je izraz "Takeda" včasih uporabljen za lažje razumevanje, ko se nanaša na podjetje Takeda in njegova hčerinska podjetja na splošno. Podobno se uporabljajo besede "mi", "nas" in "naše", ko se nanašajo na odvisne družbe na splošno ali na tiste, ki delajo za njih. Ti izrazi se tudi uporabljajo, ko je brezpredmetno poimenovati določeno podjetje ali podjetja posebej.

Izjave o prihodnosti

To sporočilo za javnost in vsa gradiva v povezavi z njim lahko vsebujejo izjave o prihodnosti, mnenja ali prepričanja v zvezi s prihodnjim poslovanjem podjetja Takeda, prihodnjim stanjem in rezultati poslovanja, vključno z ocenami, napovedmi, cilji in načrti za podjetje Takeda. Brez omejitev te izjave o prihodnosti pogosto zajemajo besede, kot so "cilji", "načrti", "verjame", "se nadeja", "nadaljuje", "pričakuje", "si prizadeva", "namerava", "zagotavlja", "bo", "lahko", "naj bi", "bi", "bi lahko", "pričakuje", "ocenjuje", "napoveduje" ali podobne izraze ali njihove negativne oblike. Izjave o prihodnosti v tem dokumentu temeljijo na ocenah in domnevah podjetja Takeda do vključno datuma te objave. Te izjave o prihodnosti ne predstavljajo nobenega zagotovila podjetja Takeda ali njegovega upravnega odbora glede prihodnjega stanja in zajemajo znana ali neznana tveganja, nesigurnosti in druge faktorje, vključno z, vendar ne samo: ekonomske okoliščine v zvezi z globalnim poslovanjem podjetja Takeda, vključno s splošnimi ekonomskimi pogoji na Japonskem in v Združenih državah Amerike, konkurenčne pritiske in razvoje, spremembe relevantnih zakonov in regulacij, uspeh ali neuspeh programov razvoja izdelkov, odločitve regulatornih oblasti in njihov časovni okvir, nihanja v obrestnih merah in valutnih tečajih, izjave ali skrbi glede varnosti ali učinkovitosti prodajnih izdelkov ali kandidatov, čas in vpliv integracijskih strategij po združitvah s prevzetimi podjetji in zmožnost, da se odproda sredstva, ki niso središčna za poslovanje podjetja Takeda, ter čas vsakih takšnih odslovitev - ki lahko povzročijo, da se spremeni dejansko poslovanje podjetja Takeda, njegovi rezultati in dosežki ali finančno stanje v primerjavi z napovedmi, ki so izražene ali implicirane v teh izjavah o prihodnosti. Za več informacij glede tega ali drugih faktorjev, ki bi lahko vplivali na rezultate podjetja Takeda, njegovo poslovanje, dosežke in finančno stanje, glejte "3. člen: Ključne informacije-D. Faktorji tveganja" v zadnjem letnem poročilu podjetja v dokumentu 20-F in druga poročila podjetja, ki so bila vložena pri ameriški komisiji za vrednostne papirje in borzno menjavo, na voljo na spletni strani podjetja Takeda: https://www.takeda.com/investors/reports/sec-filings/ ali na www.sec.gov. Prihodnji rezultati, poslovanje, dosežki ali finančno stanje podjetja Takeda se lahko bistveno razlikujejo od tistih, ki so izražena ali implicirana v teh izjavah o prihodnosti. Prejemniki tega sporočila za javnost naj se ne zanašajo neupravičeno na katerokoli izjavo o prihodnosti. Takeda ne sprejme nobene odgovornosti, da bi posodobila katerokoli izjavo o prihodnosti v tem sporočilu za javnost ali katerokoli izjavo o prihodnosti, ki jo bo morda še izdala, z izjemo v skladu z zakonom ali pravili borzne izmenjave. Dosedanje poslovanje ni kazalnik prihodnjih rezultatov in rezultati podjetja Takeda v tem sporočilu za javnost morda niso odraz ter niso ocena ali napoved prihodnjih rezultatov podjetja.

Oglejte si izvorno različico besedila na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200302005426/en/

Kontakti

Kontakt za odnose z vlagatelji:
Takashi Okubo
+81-(0)3-3278-2306
takeda.ir.contact@takeda.com

Medijska poizvedovanja:
Sandy Rodriguez
Vodja oddelka za komunikacije glede odprodaj in integracije
sandy.rodriguez@takeda.com

Vince Docherty
Vodja oddelka za komunikacije v poslovni enoti GEM
vince.docherty@takeda.com.

Kazumi Kobayashi (Japonska)
+81 (0)3-3278-2095
kazumi.kobayashi@takeda.com

Vir: Takeda Pharmaceutical Company Limited