O-STA

Izdaja računa - kdaj ni potrebna?

Izdaja računa je obvezna za opravljeno dobavo blaga in storitev. Obvezujoča je namreč za vse osebe, ki opravljajo dejavnost. Zato morajo podjetniki tudi voditi poslovne knjige in evidence.

Kdaj izdaja računa ni potrebna?

Pa vendarle obstajajo tudi primeri znotraj poslovanja, ko izdaja računa ni potrebna. Gre namreč za dobave, za katere je po zakonodaji o DDV določena izjema od obveznosti izdajanja računa. Na Finančni upravi Republike Slovenije (FURS) tako navajajo, da izdaja računa ni potrebna za prodajo:

· blaga iz avtomatov;

· vozovnic, kart, žetonov v potniškem prometu (vlak, avtobus, žičnice);

· periodičnega tiska posameznih izvodov časopisa, revij ipd.;

· vplačil za udeležbo v igrah na srečo po zakonu, ki ureja igre na srečo;

· kartic s kodo za polnjenje predplačniških sistemov mobilnih operaterjev iz bankomatov;

· lastnih kmetijskih/gozdarskih pridelkov in storitev, ki jih kmečko gospodinjstvo - kot davčni zavezanec - ni identificiralo za namene DDV; Vendar jih pridela in prodaja v okviru osnovne kmetijske/gozdarske dejavnosti, katerih dohodki so obdavčeni pavšalno na podlagi katastrskega dohodka ali pavšalne ocene dohodka na panj, končnemu potrošniku (npr. neposredna prodaja na domu);

· žetonov iz menjalnih avtomatov;

· prometa storitev po teletočkah;

Kaj pa nepridobitne organizacije?

Ravno tako ni potrebna izdaja računa za dobave blaga ali storitev osebam, ki niso davčni zavezanci. Torej fizičnim osebam - končnim uporabnikom, ki ne opravljajo dejavnosti. Gre za primer, če vrednost obdavčljivih dobav v tekočem koledarskem letu ne preseže zneska 5.000 evrov. In sicer pod pogojem, da takšno dobavo opravijo nepridobitne organizacije ali drugi davčni zavezanci - denimo osebe, ki niso del javnega prava. Pod določenimi pogoji pa izdaja računa tudi ni potrebna za nepridobitne organizacije, ki bodo s svojimi dobavami blaga oziroma storitev presegla prag 5.000 evrov obdavčljivih dobav.