O-STA

Pedagoška fakulteta ponovno razpisala smeri za zavode z italijanskim učnim jezikom

Na letošnjih informativnih dnevih, ki so potekali v petek in soboto, 14. in 15. februarja 2020, sta bili na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem predstavljeni tudi posebni smeri dodiplomskih študijskih programov Razredni pouk in Predšolska vzgoja, kateri program je prilagojen vzgojno-izobraževalnim zavodom z italijanskim učnim jezikom.

Pedagoška fakulteta je za študijsko leto 2020/2021 ponovno razpisala prvi letnik v okviru študijskih programov Razredni pouk (UN) - smer Razredni pouk za zavode z italijanskim učnim jezikom - in Predšolska vzgoja (VS) - smer Predšolska vzgoja za zavode z italijanskim učnim jezikom. Obe smeri, za kateri bo na voljo skupaj 20 mest, se bosta (delno) izvajali v italijanskem učnem jeziku.

Diplomant navedenih programov se bo lahko zaposlil tudi v organizacijah, ki se ukvarjajo z zgodnjim učenjem in poučevanjem v italijanščini.

Z novimi smermi želi fakulteta slediti povpraševanju in prilagoditi vsebine, ki so povezane z vrtci in šolami z italijanskim učnim jezikom.

Več informacij:

dr. Suzana Todorovič

suzana.todorovic@upr.si