O-STA

Vabilo: Okrogla miza o trpinčenju in spolnem nadlegovanju

Vljudno vas vabimo na okroglo mizo o spolnem nadlegovanju in trpinčenju, ki bo 9. marca 2020 ob 16.30 v predavalnici 2 na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (FF UL).

Okroglo mizo organizira Komisija za kakovost FF UL ob sodelovanju s Študentskim svetom FF UL. Organizatorke in organizatorji želijo med drugim poiskati odgovore na naslednja vprašanja:

  • Kakšna je opredelitev spolnega nadlegovanja oz. trpinčenja ter kakšne so posledice takšnega ravnanja? Kateri so pravni vidiki spolnega nadlegovanja oz. trpinčenja?
  • Zakaj na izobraževalnih in drugih večjih institucijah zelo redko prihaja do prijav spolnega nadlegovanja?
  • Kateri so primerni postopki v primeru prijave spolnega nasilja in kako bi morale ravnati odgovorne osebe?
  • Katere so dolžnosti in kompetence, ki jih morajo imeti osebe, ki so v organizacijah pooblaščene za obravnavo prijave spolnega nadlegovanja ali trpinčenja? Kakšni so postopki obdelovanja prijave?
  • Študentke in študenti opozarjajo, da v primerih, ko vendarle pride do prijave spolnega nadlegovanja ali trpinčenja, žrtve ponavadi nimajo nobenega zagotovila, ali bo sploh prišlo do kakšnega ukrepa s strani institucije. Katera so tista telesa znotraj javnih institucij, ki bi morala prevzeti odgovornost za reševanje teh situacij?

Na okrogli mizi bodo sodelovali Maja Plaz (Društvo SOS), Katja Zabukovec Kerin (Društvo za nenasilno komunikacijo), dr. Neža Kogovšek Šalamon (Zagovornik načela enakosti) in Mitja Svete (Združenje za moč).

Vljudno vabljeni!