O-STA

Vabilo na novinarsko konferenco

Vabljeni na novinarsko konferenco zaradi predstavitve ustavne pritožbe zoper sodbo Vrhovnega sodišča Republike Slovenije , s katero je to sodišče razveljavilo sodbo domobranskega zločinca Leona Rupnika.

Novinarska konferenca bo v sredo, 11. marca 2020, ob 12. uri, v sejni sobi Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, na Einspielerjevi ulici 6, II. nadstropje, v Ljubljani.

Vsebino bodo predstavili:

  • Marijan Križman, predsednik ZZB NOB Slovenije;

  • Dr. Ciril Ribičič, ustavni pravnik in pripravljavec vsebine ustavne pritožbe;

  • Dr. Ljubo Bavcon, kot pritožnik - osebno prizadeta stranka v postopku;

  • Dr. Miha Hafner, Pravna fakulteta v Ljubljani;

  • Ninoslav Verber, v imenu Judovske skupnosti Slovenije, kot sopobudnice;

  • Aleš Čerin, v imenu Mestne občine Ljubljana;

  • Odvetnika Miha Kozinc in Roman Završek.

Medije obveščamo, da bo vsebina ustavne pritožbe na voljo na novinarski konferenci.


Vljudno vabljeni!

Aljaž Verhovnik

generalni sekretar