O-STA

Gasilcem letos skoraj 700 tisoč evrov

Velenje, 11. marec 2020 - Podžupan Mestne občine Velenje Peter Dermol je danes po pooblastilu župana Mestne občine Velenje Bojana Kontiča skupaj s predsedniki gasilskih društev in namestnico predsednika Gasilske zveze Šaleške doline Renato Rupreht podpisal pogodbe o javni gasilski službi za redno delovanje sedmih prostovoljnih gasilskih društev v skupni višini 93.000 evrov za leto 2020. Sredstva, ki so bila razdeljena glede na kategorijo društva in rezultate ocenjevanja delovanja društev v preteklem letu, bodo prejeli PGD Bevče, PGD Pesje, PGD Šalek, PGD Šentilj, PGD Škale, PGD Velenje in PGD Vinska Gora.

Mestna občina Velenje poleg rednega financiranja zagotavlja tudi sofinanciranje nakupa opreme, popravil vozil, refundacij za izobraževanje in intervencije, zavarovanja odgovornosti in nezgodnega zavarovanja, dekontaminacije osebne zaščitne opreme, vzdrževanja gasilskih domov in menjave gasilskih vozil za prevoz moštva. Lani smo takšno vozilo kupili za PGD Šentilj, letos pa za PGD Pesje. Sofinancirali bomo tudi nakup vozila za gasilsko zvezo.

Poleg sredstev za redno delovanje, bomo letos za zaposlitev in delovanje gasilske zveze, društveno dejavnost, požarno varnost, požarni sklad, poklicno gasilsko jedro, nakup gasilskih vozil, vzdrževanje gasilskih domov, nakup gasilske opreme in projekt Prvi posredovalec skupno namenili še 596.100 evrov.

Prostovoljna gasilska društva opravljajo naslednje naloge: gašenje in reševanje v primeru požarov, reševanje v primeru naravnih in drugih nesreč ter ob drugih nesrečah v skladu z načrti zaščite in reševanja občine ter druge splošne reševalne naloge, izvajanje preventivnih nalog na nivoju teritorija delovanja gasilskega društva, načrtno izobraževanje in usposabljanje na nivoju društva, zagotavljanje izvajanja zdravstvenih pregledov, zavarovanje oseb in opreme, nabava in vzdrževanje gasilske zaščitne in reševalne opreme, usposabljanje gasilske mladine in druge naloge v zvezi z organizacijo in razvojem gasilstva.

V prostovoljna gasilska društva v naši občini je trenutno vključenih 2.172 članic in članov.

V lanskem letu je 2.716 operativnih gasilk in gasilcev posredovalo v 497 intervencijah, kar je največ do sedaj; v letu 2010 191 intervencij, lani kar 204 tehničnih intervencij, za katera so potrebna posebna znanja in oprema. Zato se je v lanskem letu kar 352 gasilk in gasilcev udeležilo različnih oblik izobraževanj in usposabljanj. V lanskem letu so nadaljevali tudi z izvajanjem projekta Prvi posredovalec, v okviru katerega so gasilci posredovali 15-krat.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Vesna JELIČIĆ, univ. dipl. soc.
Kabinet župana

T: 03 8961 700
........................................................................................................................

T: 03 8961 600 I info@velenje.si I www.velenje.si