O-STA

Rezultati 84. avkcije trimesečnih zakladnih menic in 34. avkcije šestmesečnih zakladnih menic

Ministrstvo za Finance Rrpublike Slovenije

objavlja

REZULTATE

84. AVKCIJE TRIMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC

in

34. AVKCIJE ŠESTMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC

ki je bila v ponedeljek, 25.04.2005 v času od 13.30 do 14.00 ure.

Razpisana emisija 84. serije trimesečnih zakladnih menic z oznako RSTZM084280705 je znašala 7.000.000.000 SIT oziroma 700.000 lotov v apoenih po 10.000 SIT.

Na avkciji trimesečnih zakladnih menic je bilo preko pooblaščenih vpisnikov podanih 1.263.805 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 700.002 lota naročil v skupni vrednosti 7.000.020.000 SIT po enotni ceni 99,078. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane trimesečne zakladne menice 3,68%.

Ponudbe so bile podane v razponu cene med 99,860 in 98,948 (obrestna mera od 0,55% do 4,21% p.a.).

Republika Slovenija jamči za izplačilo 84. serije trimesečnih zakladnih menic, ki bo 28.07.2005.

Razpisana emisija 34. serije šestmesečnih zakladnih menic z oznako RSSZM034271005 je znašala 7.000.000.000 SIT oziroma 700.000 lotov v apoenih po 10.000 SIT.

Na avkciji šestmesečnih zakladnih menic je bilo preko pooblaščenih vpisnikov podanih 1.277.511 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 700.001 lot naročil v skupni vrednosti 7.000.010.000 SIT po enotni ceni 98,168. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane šestmesečne zakladne menice 3,69%.

Ponudbe so bile podane v razponu cene med 98,330 in 97,892 (obrestna mera od 3,36% do 4,26% p.a.).

Republika Slovenija jamči za izplačilo 34. serije šestmesečnih zakladnih menic, ki bo 27.10.2005.

Rezultati avkcije in Prospekt za zakladne menice so objavljeni tudi na spletnih in WAP straneh Ministrstva za finance http://www.gov.si/mf/slov/menice/prosp.html in http://wap.gov.si/mf/index.wml.

Naslednja avkcija trimesečnih in dvanajstmesečnih zakladnih menic bo 24.05.2005, naslednja avkcija šestmesečnih zakladnih menic pa 28.06.2005.