O-STA

Prepoved kurjenja v naravnem okolju

Velenje, 19. marec 2020 - Od danes pa vse do preklica velja prepoved kurjenja v naravnem okolju na območju mestne občine Velenje, z namenom zagotavljanja operativnega delovanja gasilskih enot.

Poveljnik štaba Civilne zaščite Mestne občine Velenje Bojan Škarja je na podlagi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami izdal Odredbo o prepovedi kurjenja v naravnem okolju na območju mestne občine Velenje.

Z odredbo se prepove uporaba odprtega ognja v naravnem okolju na območju mestne občine Velenje, z namenom zagotavljanja operativnega delovanja gasilskih enot Mestne občine Velenje ob izbruhu epidemije virusa COVID-19 v Sloveniji.

Ta odredba začne veljati danes in velja do preklica.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Vesna JELIČIĆ, univ. dipl. soc.
Kabinet župana

T: 03 8961 700
........................................................................................................................

T: 03 8961 600 I info@velenje.si I www.velenje.si