O-STA

Iščemo interesente za izvajanje mestnega prevoza in prevoza učencev

Velenje, 20. marec 2020 - Na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si (Javne objave) smo objavili Javni poziv k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvajanje izbirne gospodarske javne službe javnega mestnega prevoza v mestni občini Velenje in občini Šoštanj ter posebnega linijskega prevoza učencev v mestni občini Velenje. Poziv bo odprt do 6. aprila 2020.

Mestna občina Velenje in Občina Šoštanj sta se odločili za skupno izvedbo projekta, zato sta občini na podlagi Zakona o javno-zasebnem partnerstvu začeli z izvedbo predhodnega postopka in pozivata vse potencialne promotorje k oddaji vloge. Načrtujemo izvajanje javnega mestnega prevoza z vodikovimi avtobusi, ki pa je odvisno od uspešnega zaključka javnega naročila z izbiro ustreznega ponudnika in vzpostavitve polnilne infrastrukture za vodik, ki v Velenju in okolici zaenkrat še ne obstaja.

Projekt zajema tudi storitev posebnega linijskega prevoza učencev na šestih relacijah v Mestni občini Velenje. Osnova za določitev modela izvedbe posebnega linijskega prevoza učencev, ki ne predstavlja izvajanja izbirne gospodarske javne službe, bodo predlogi, podani v okviru promotorskih vlog, in investicijska dokumentacija.

Občina Šoštanj bo v projektu sodelovala samo v primeru, če se bo javni mestni prevoz izvajal z vodikovimi avtobusi. Zato naj promotorska vloga vsebuje analizo alternativnih predlogov za primer vključenosti Občine Šoštanj in za primer, ko bi projekt Mestna občina Velenje izvedla samostojno, ter podrobnejšo predstavitev rešitve glede modela izvajanja javnega mestnega prevoza in posebnega linijskega prevoza učencev, ki se bo izkazala kot ekonomsko najbolj upravičena.

Obstoječa koncesijska pogodba za avtobusne prevoze v Mestni občini Velenje se bo iztekla avgusta.

Več o vsebini poziva na spletni strani www.velenje.si.

Prijazen pozdrav,
Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje