O-STA

Kako študij na daljavo poteka na Fakulteti za elektrotehniko UL

Fakulteta za elektrotehniko UL (v okviru Katedre za informacijske in komunikacijske tehnologije) je že več kot 20 let ena vodilnih slovenskih institucij na področju e-študija, ki so ga v teh dveh desetletjih organizirali za številna slovenska podjetja. Strokovna ekipa sodelavcev z vsem svojim pridobljenim znanjem in izkušnjami je v trenutni situaciji neprecenljiva. Tako so na UL FE med prvimi takoj začeli izvajati na daljavo vsa predavanja, avditorne vaje in tam, kjer je to možno, tudi laboratorijske vaje. Predavanja potekajo v živo, učitelji s študenti delijo svoj zaslon ter z njimi komunicirajo v vključenem klepetu, če so skupine študentov manjše (do 20 študentov), pa tudi preko avdia in videa. Svoje izkušnje z e-študijem konstantno nadgrajujejo, delijo pa jih tudi z drugimi zainteresiranimi institucijami in podjetji.

V luči velikih težav z obremenjenostjo drugih multimedijskih rešitev se je pokazalo, da je bila usmeritev v implementacijo integriranega slovenskega, robustnega okolja v domačem zmogljivem oblaku prava odločitev.

Udeležba na e-predavanjih je odlična

Študentje so s študijem na daljavo izredno zadovoljni, udeležba na e-predavanjih je odlična, še posebej pa so zadovoljni z možnostjo interaktivnega sodelovanja in kasnejšega ogleda izvedenih predavanj. V multimedijskem okolju imajo 82 stalnih "virtualnih učilnic" za različne predmete. Mag. Rok Žurbi, ki z ekipo skrbi za uspešno izvedbo študija na daljavo, v multimedijskem okolju sproti spremlja delovanje sodelovalnih sob in izvedenih predavanj na daljavo. "V času konice poteka v okolju hkrati več kot deset različnih predavanj in drugih dogodkov (avditorne vaje, konzultacije ...), na katerih sodeluje tudi preko 1000 študentov, poteka pa tudi snemanje za kasnejši ogled," pojasni mag. Žurbi.

Podpora tudi srednjim šolam

V trenutnih razmerah so na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani pomoč ponudili tudi srednjim šolam, ki poučujejo elektrotehnične predmete. Po besedah pobudnika prof. ddr. Iztoka Humarja (LOEE) so pripravljeni pomagati z izdelanimi brezplačnimi e-gradivi, ki so namenjeni srednješolskemu izobraževanju, s seminarji za učitelje, ki potrebujejo veščine, da lahko predavanja na daljavo izvedejo, ter opcijsko tudi s predavanji za dijake.