O-STA

Sporočilo za objavo Statističnega urada RS ob svetovnem dnevu družine

Spoštovani,

15. maj je svetovni dan družine in ob tej priložnosti smo pripravili nekaj najzanimivejših podatkov o družinah v Sloveniji, zbranih s popisom leta 2002:

Ob zadnjem popisu leta 2002 smo v Sloveniji našteli 555.945 družin, povprečna družina je imela 3,1 člana, v družine pa je bilo vključenih 86,7 % prebivalstva Slovenije. Tega leta se je število družin povečalo za 12 tisoč v primerjavi s popisom 1991, a bile so manjše. Najpogostejši tip družine je bil poročen par z otroki (53 %), vendar pa se njihov delež zmanjšuje.

Nadomeščajo jih pari z otroki, ki niso poročeni in živijo v zunajzakonskih skupnostih.

Leta 2002 je bilo 90 tisoč takih družin, v katerih so otroci živeli samo z mamo, in 15 tisoč takih, v katerih so otroci živeli samo z očetom. V skoraj polovici enostarševskih družin sta bila mama oz. oče starejša od 50 let. V teh družinah so otroci in starši med vsemi tipi družin najstarejši. To je posledica dejstva, da pogosto otrok, ki si ne ustvari svoje družine, ostane s staršem in skrbi zanj.

Kar petina mater ali očetov v enostarševskih družinah je namreč starejših od 65 let, skoraj polovica pa starejših od 50 let.

Več podatkov je na voljo na spletnih straneh: http://www.stat.si/novice_poglej.asp?ID=549

Prav lep pozdrav,