O-STA

Začeli smo z izvedbo projekta CTN Mestno kolesarsko omrežje - center

Velenje, 16. april 2020 - V teh dneh smo začeli z izvedbo projekta CTN Mestno kolesarsko omrežje - center. Skupna vrednost izgradnje 650 metrov kolesarskih poti in 17 kolesarskih parkirišč, znaša 239.445,70 evra (DDV ni zajet). Večji del sredstev bomo črpali iz kohezijskega sklada. V sklopu ureditve kolesarskega omrežja bomo uredili 120 metrov na povezavi Kidričeva-Šalek (ob Paki), 30 metrov na Kopališki cesti pri bazenu, 500 metrov na Prešernovi cesti do velenjske promenade. Uredili bomo tudi osem pokritih kolesarskih parkirišč za skupno več kot 40 koles ter devet nepokritih kolesarskih parkirišč za skupno več kot 90 koles. Dela bo izvajalo podjetje Tegar, d. o. o., in bodo zaključena predvidoma do septembra letos.

Parkirišča, ki jih bomo uredili, se nahajajo ob osnovnih šolah, otroških vrtcih ter ostalih javnih ustanovah kot so Mestna občina Velenje, Zdravstveni dom Velenje, Pošta Velenje, Upravna enota Velenje ter pri bazenu, pokopališču v Podkraju, Mladinskem centru Velenje, na Škalskem jezeru, Titovem trgu in na mestnem otroškem igrišču.

Prosimo za upoštevanje spremenjene prometne signalizacije v času del na omenjenih območjih.

Za projekt je odobren finančni prispevek iz Kohezijskega sklada kot prispevek Evropske unije in pripadajoči nacionalni prispevek kot prispevek Republike Slovenije za operacijo "Mestno kolesarsko omrežje - center" v Velenju. Skupni stroški operacije znašajo 602.793,36 evra, skupni upravičeni stroški znašajo 494.092,92 evra. Prispevek na programskem območju Celotna Slovenija znaša 395.274 evrov, in sicer podpora Evropske unije znaša 335.982,90 evra (85 %) in nacionalni javni prispevek iz državnega proračuna 59.291,10 evra (15 %).

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

mag. Maša KočevarKabinet župana

T: 03 8961 546
......................................................................................................................

T: 03 8961 600 I info@velenje.si I www.velenje.si