O-STA

Podaljšan tudi razpis za sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov

Velenje, 22. april 2020 - Vse zainteresirane prijavitelje obveščamo, da smo do 15. maja 2020 do 10. ure zaradi izrednih razmer podaljšali rok za oddajo prijav na Javni razpis za sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov in/ali projektov v Mestni občini Velenje v letu 2020.

Razpis je objavljen na občinski spletni strani www.velenje.si (Javne objave, Javni razpisi). Prednostno bodo sofinancirani programi in/ali projekti, katerih cilj bo usmerjen v karitativno in socialno poslanstvo (nudenje materialne pomoči in zmanjševanje revščine in socialne izključenosti).

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Vesna JELIČIĆ, univ. dipl. soc.
Kabinet župana

T: 03 8961 700
........................................................................................................................