O-STA

Rekorden padec vrednosti gospodarske klime

Vrednost kazalnika gospodarske klime je bila v aprilu 2020 za 36 odstotnih točk nižja kot v marcu 2020. Naj spomnimo, tudi v marcu smo že zabeležili znaten padec vrednosti gospodarske klime, in sicer za 9 odstotnih točk. To je z naskokom največji mesečni padec vrednosti in hkrati najnižja vrednost odkar izvajamo to raziskovanje.

K poslabšanju gospodarskega razpoloženja so prispevale vse spremljane gospodarske dejavnosti in tudi potrošniki. Večina kazalnikov je dosegla nove najnižje vrednosti odkar spremljamo te podatke. Podatke med podjetji smo zbirali od 1. in 17. aprila 2020, med potrošniki pa od 1. do 15. aprila.
Več na: https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/8797

Glede česa so slovenska podjetja in potrošniki najbolj pesimistični?
Podjetja v predelovalnih dejavnostih ocenjujejo, da je raven njihovih skupin naročil bistveno nižja kot normalno. Največji delež podjetij je kot omejitveni dejavnik proizvodnje navedlo negotove gospodarske razmere (49 %) ter druge dejavnike, kjer so navajali predvsem koronavirus in omejitve, povezane s tem. Le 9 % podjetij je poslovalo brez omejitev.

V trgovini na drobno so se najbolj poslabšala pričakovanja glede prodaje. Skoraj tretjina podjetij je kot glavni omejitveni dejavnik navedla nizko povpraševanje. 7 % podjetij v trgovini na drobno se pri svoji dejavnosti ni srečevalo z omejitvami.

Le v gradbeništvu kazalnik zaupanja ni dosegel najnižje ravni do sedaj. Kljub temu se je tudi v tej dejavnosti izrazito poslabšalo razpoloženje glede poslovnega stanja, obsega gradbenih del in pričakovanih naročil. Nezadostno povpraševanje je kot glavni omejitveni dejavnik navedlo 23 % podjetij, 9 % gradbenih podjetij ni omenjalo omejitev.

V storitvenih dejavnostih je bil padec razpoloženja na mesečni ravni najbolj izrazit. Tudi tukaj podjetja v veliki meri pričakujejo zmanjšanje povpraševanja. Nezadostno povpraševanje je oteževalo delovanje 37 % podjetij. 19 % storitvenih podjetij se pri svoji dejavnosti ni srečevalo z omejitvami. Podjetij, ki so navedla druge omejitvene dejavnike, je bilo 54 %; večina je poročala, da jih omejuje koronavirus in ukrepi države.
Več na: https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/8796

Zaposlovanje in brezposelnost
V aprilu 2020 je zmanjšanje zaposlovanja pričakovalo 45 % podjetij v predelovalnih dejavnostih (v marcu 16 %), 24 % podjetij v trgovini na drobno (v marcu 5 %), 39 % podjetij v storitvenih dejavnostih (v marcu 15 %) in 20 % podjetij v gradbeništvu (v marcu 7 %). Na drugi strani pričakuje povečanje brezposelnosti kar 87 % slovenskih potrošnikov (v marcu 54 %).
Aprilske podatke o mnenju potrošnikov smo objavili 22. 4. 2020: https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/8789

Kakšno je stanje v drugih evropskih državah?
Evropska komisija bo podatke o poslovnih tendencah in mnenju potrošnikov za celotno Evropsko unijo objavila 29. aprila.

Sporočilo Statističnega urada Republike Slovenije
Kljub temu, da večina zaposlenih na SURS ostaja doma, nadaljujemo z zbiranjem in objavljanjem podatkov, kolikor je to le mogoče. Z zavedanjem, da so to za marsikoga težki časi, vseeno pozivamo vse, da si vzamete nekaj trenutkov vašega časa za sodelovanje v naših raziskovanjih. Rezultati teh raziskovanj bodo med drugim pokazali tudi posledice COVID-19 na gospodarstvo in družbo v Sloveniji. Hvala.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obstoječe elektronsko sporočilo in vse morebitne priloge predstavljajo poslovno skrivnost in so namenjene izključno naslovniku. Kakršnokoli razkrivanje, distribucija ali kopiranje vsebine sporočila je izrecno prepovedano. Če ste sporočilo prejeli pomotoma, vas prosimo, da o tem obvestite pošiljatelja, sporočilo pa takoj uničite. Najnovejši statistični podatki so na voljo na www.stat.si.

This email and any attachments are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed. It is strictly forbidden to disclose, distribute or copy the content of this message. If you have received this email in error, please notify the sender by replying to this email and then delete it from your system. The latest statistical data are available at http://www.stat.si/StatWeb/en/home.