O-STA

Mladinska iniciativa za 3. razvojno os podpira vladno pospešitev gradbenih projektov

V Mladinski iniciativi za 3. razvojno os podpiramo napore Ministrstva za okolje in prostor, da pospeši začetek gradnje hitre ceste na Koroško in s tem pripomore tudi k hitrejšemu okrevanju gospodarstva. Ob tem opozarjamo, da je državni prostorski načrt na odseku Velenje - Slovenj Gradec sprejet že od leta 2013 in da do letošnje izdaje gradbenega dovoljenja ta del trase ni bil sporen za nikogar. Zato se zaskrbljeno sprašujemo, kam segajo ozadja "Rovašev" iz Novega mesta?!

V Mladinski iniciativi za 3. razvojno os ocenjujemo, da vsak izgubljen dan brez hitre ceste, Koroška, Savinjsko-Šaleška in tudi preostali deli države, občutijo nenadomestljivo škodo. Na prenatrpanih cestah ugašajo življenja, gospodarstvo se sooča z ekonomsko krizo, s trebuhom za kruhom odhajajo mlade generacije... Bolj kot skrbi sebičnih posameznikov, da se bo 3. razvojna os pogreznila v rudniške jaške, nas skrbi, ali se bodo v globine rudniških jaškov pogreznile sanje tisočih ljudi, ki želijo zgolj enakopravnosti in dostojne cestne povezave, katero nam nekateri posamezniki iz osebnih interesov in tudi pod krinko okoljevarstva želijo odreči.

Mladinska iniciativa nikakor ni proti ekologom, kaj šele proti ohranjanju neokrnjene narave, temveč prej nasprotno! Menimo, da so kredibilni okoljevarstveniki dobrodošli v postopkih prostorskega umeščanja infrastrukturnih projektov v naravo. Ko pa se dolgotrajni in zahtevni postopki umeščanja končani, se pričakuje nadaljevalne faze postopka, kot so projektiranje, parcelacije in nazadnje izdaja gradbenega dovoljenja. Da o fazi začetka gradnje ne govorimo... Vsa prizadevanja ministrstva v smislu pospešitve velikih infrastrukturnih projektov morajo iti v smeri, da se zgolj v fazi sprejemanja prostorskih aktov omogoči širšo udeležbo zainteresirane javnosti v postopku. V nadaljnjih fazah izvedbenih aktov, kot je npr. gradbeno dovoljenje, pa bi moral biti postopek predvsem naloga stroke, strank z neposrednim pravnim interesom ter uradnih organov države.

Zavedamo se, da nam je dano samo eno naravno okolje v katerem moramo sobivati vsi. Prepričani smo, da so pristojne službe in okoljevarstveniki imeli v devetih letih, kot je trajal postopek sprejema prostorskega akta med Velenjem in Slovenj Gradcem več kot dovolj časa, da razčistijo vsa okolju sporna vprašanja. Dejanja, ki se odvijajo sedem let po tem, ko je bila trasa 3. razvojne osi umeščena v prostor, pa spominjajo na veliko neprivoščljivost, verjetno pa tudi na politična ozadja večjih razsežnosti, katera bo razkrila prihodnost.

Korošci HOČ'MO CESTO!