O-STA

Uspešni pri čiščenju Velenja in okolice

Velenje, 5. maj 2020 - V Mestni občini Velenje vsako leto v mesecu, ko je tudi dan Zemlje, organiziramo spomladanske očiščevalne akcije. Z njimi poskrbimo, da je naše mesto še bolj urejeno in hkrati opomnimo tudi na pomen skrbi za okolje, v katerem živimo.

Ker je večji del občinske uprave v preteklih tednih zaradi epidemije korona virusa opravljalo delo od doma, ali pa so bili na čakanju, smo sredi aprila organizirali očiščevalne akcije, ki so jih po Velenju in okolici izvajali posamezni uradi. V vseh dneh je pri čiščenju sodelovalo 89 zaposlenih. Poudarek je bil predvsem na čiščenju vpadnic v mesto, v vseh petih dneh je bilo zbranih skoraj 400 kg mešanih odpadkov.

Seveda smo pri čiščenju upoštevali vse preventivne ukrepe za preprečevanje širjenja virusa, predvsem socialno distanco.

Mestna občina Velenje pa se je odzvala tudi pobudi Združenja mestnih občin Slovenije in tako smo v sredo, 29. aprila, organizirali veliko očiščevalno akcijo Očistimo Velenje! Akcije so potekale v KS Bevče, KS Cirkovce, KS Konovo, KS Paka pri Velenje, KS Pesje, KS Gorica, KS Plešivec, KS Staro Velenje, KS Šalek, KS Šentilj, KS Vinska Gora in MČ Levi breg vzhod. V akciji so sodelovali tudi zaposleni na Festivalu Velenje, Ljudski univerzi Velenje, Zavodu za turizem Šaleške doline in zaposleni v občinski upravi. Pri čiščenju je sodelovalo 515 prostovoljcev, zbrali pa smo skupaj 5.500 kg mešanih odpadkov in zelenega reza.

Pošiljamo fotografiji s sredine akcije.

Imejmo Velenje radi, poskrbimo, da bo vedno čisto in urejeno.

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje