O-STA

Obnovili smo grajski park

Velenje, 5. maj 2020 - V okviru projekta HICAPS, ki je sofinanciran s strani evropskega programa Srednja Evropa in se osredotoča na naravno kulturno dediščino v bližini grajskih poslopij, dvorcev in vil, smo na Velenjskem gradu zaključili z investicijo v spodnjem ravninskem delu parka. Prenova parka je zajemala manjša gradbena dela za obnovo in ponovno vzpostavitev v preteklosti obstoječega okolja. Izvedli smo sanacijo in pozidavo opornega zidu z novo ograjo, uredili pohodno pot, namestili novo urbano opremo in deloma že izvedli zasaditev. Postavili smo dva tipna zemljevida, ki ju bodo lahko uporabljali tudi slepi in slabovidni. Celotna ureditev zasleduje cilj "dostopnost za vse".

Vodilni partner projekta je Mestna občina Velenje. Projektni konzorcij sestavlja še devet partnerjev iz štirih držav (Slovenija, Italija, Hrvaška in Poljska).

Projekt HICAPS je financiran s strani Evropske unije, iz programa Interreg CENTRAL EUROPE. Celotna vrednost projekta je 1.798.274,20 evra. Vrednost projekta za Mestno občino Velenje znaša 333.775 evrov, od tega 85 % sofinancira EU, 15 % pa Mestna občina Velenje.

Pripenjamo fotografiji obnovljenega parka in tabel.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje