O-STA

Izzivi v nepremičninski stroki, ki jih je prinesel Covid-19

"Zgolj sklicevanje na epidemijo in izrečene ukrepe za razvezo najemne pogodbe ne bo zadoščalo"

Epidemija virusa COVID-19 je močno pretresla vsa področja naših življenj. Strokovnjaki se soočajo z do sedaj nepoznanimi izzivi, ki so prinesli prenekatero vprašanje. Z namenom osvetlitve izzivov, ki jih je v nepremičninsko stroko prinesel COVID-19, so se na pobudo Odvetniške družbe Brulc, Gaberščik in partnerji pogovarjali strokovnjaki z različnih področij.

BGP Webinar: Izzivi v nepremičninski stroki, ki jih je prinesel Covid-19

Javno življenje se je v času epidemije spremenilo skorajda v vseh pogledih. Razglasitev epidemije nalezljive bolezni COVID-19 in pridruženi ukrepi so spremenili navade potrošnikov in poslovnih subjektov. V nepremičninski stroki se izzivi pojavljajo predvsem na področju najemnih pogodb. Spremenjene navade potrošnikov in poslovnih subjektov so spremenile trg, o tem, ali to predstavlja spremenjene okoliščine in kakšne posledice imajo, pa je spregovoril Luka Gaberščik, strokovnjak za korporativno pravo in partner v Odvetniški družbi Brulc, Gaberščik in partnerji.

Najemniki in najemodajalci so se znašli v nezavidljivem položaju, v katerem je potrebno ob upoštevanju vladnih ukrepov raziskati možnosti, ki se jih lahko poslužujejo. Sprejeti ukrepi in odloki, ki so prepovedali izvajanje določenih dejavnosti oz. predpisali opravljanje dejavnosti v bistveno zmanjšanem obsegu, po mnenju strokovnjaka za nepremičninsko pravo in partnerja v Odvetniški družbi Brulc, Gaberščik in partnerji dr. Damijana Brulca predstavlja takšno okoliščino, ki ob izpolnitvi ostalih zakonskih znakov opravičuje zahtevo najemnika za razvezo najemne pogodbe za poslovni ali katerikoli drugi prostor.

Vpliv trenutnega stanja na povpraševanja potencialnih strank in cene nepremičnin je predstavil nepremičninski posrednik v nepremičninski družbi Mesto nepremičnin, Jure Boh, ki največji upad povpraševanj zaznava predvsem na področju gostinskih lokalov. Simona Kozjek, predstavnica uprave družbe Nama d.d., predvideva, da se čas razgovorov med najemodajalci in najemniki šele začenja. Potrebno je namreč poiskati rešitve za ureditev najemnih pogojev v drugi polovici leta. Vpliv COVID-19 z vidika identifikacije indikatorjev oslabitev vrednosti nepremičnin v računovodskih izkazih je predstavila Anita Pavlin, vodja oddelka računovodskega svetovanja v PwC Slovenia.

Visoka udeležba poslušalcev webinarja nakazuje potrebo javnosti po razjasnitvi trenutnega stanja in naslavljanju izzivov, ki jih je prinesel COVID-19. Na prihodnjih webinarjih bodo strokovnjaki ponujali razširjene strokovne debate in lastne uvide glede vpliva epidemije na različna področja.

BGP Webinar: Izzivi v nepremičninski stroki, ki jih je prinesel Covid-19