O-STA

Diplomanti višjih strokovnih šol in visokošolskih zavodov, 2004

(18.5.2005)

Področje: Izobraževanje

1. Visokošolski diplomanti po univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, Slovenija, 2004

Higher education graduates by universities and single higher education institutions, Slovenija, 2004

Skupaj TotalVrsta zaključenega programa Type of program completed
dodiplomski undergraduatepodiplomski postgraduate
SKUPAJ13 05911 6081 451TOTAL
Univerza v Ljubljani8 4197 3581 061University of Ljubljana
Univerza v Mariboru3 6513 377274University of Maribor
Univerza na Primorskem341341-University of Primorska
Samostojni visokošolski zavodi648532116Single Higher Education Institutions

V priponki najdete tudi naslednjo tabelo:

Diplomanti po vrsti programa, ki so ga zaključili, po spolu, Slovenija, 2004

METODOLOŠKA POJASNILA

Namen statističnega raziskovanja

Z raziskovanjem Diplomanti višjih strokovnih šol in visokošolskih zavodov želimo pridobiti osnovne podatke o diplomantih v tekočem koledarskem letu - o njihovem številu, starosti, spolu, trajanju njihovega študija, zaposlitvi in še nekatere druge podatke.

Priponke: 09-PO-028-0501.doc

Pripravil-a: Breda Ložar