O-STA

SURS novica: Svetovni dan varstva okolja (5. junij 2020)

Spoštovani,

SURS je ob svetovnem dnevu varstva okolja pripravil posebno objavo:

Biotska raznovrstnost - kaj lahko v zvezi s tem ob svetovnem dnevu varstva okolja pove uradna statistika?
Svetovni dan varstva okolja (5. 6. 2020)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Povzetek:
Letošnji svetovni dan varstva okolja, že 46. po vrsti, namenja glavno pozornost biotski raznovrstnosti oz. biodiverziteti. Hrana, zrak, voda in podnebje niso pomembni dejavniki samo za preživetje človeka,
temveč tudi za ohranjanje biotske raznovrstnosti. O tem lahko marsikaj pove tudi statistika.

Povezava do celotne vsebine novice:
https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/8846

Veseli bomo, če boste predstavljene podatke uporabili v katerem od svojih prispevkov.
© Statistični urad Republike Slovenije
Uporaba in objava podatkov dovoljeni le z navedbo vira.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obstoječe elektronsko sporočilo in vse morebitne priloge predstavljajo poslovno skrivnost in so namenjene izključno naslovniku. Kakršnokoli razkrivanje, distribucija ali kopiranje vsebine sporočila je izrecno prepovedano. Če ste sporočilo prejeli pomotoma, vas prosimo, da o tem obvestite pošiljatelja, sporočilo pa takoj uničite. Najnovejši statistični podatki so na voljo na www.stat.si.

This email and any attachments are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed. It is strictly forbidden to disclose, distribute or copy the content of this message. If you have received this email in error, please notify the sender by replying to this email and then delete it from your system. The latest statistical data are available at http://www.stat.si/StatWeb/en/home.