O-STA

Cestni blagovni prevoz, 4. četrtletje 2004

(1.6.2005)

Področje: Transport

1. Cestni blagovni prevoz, Slovenija, 4. četrtletje 20041)

Road transport of goods, Slovenia, 4th quarter 20041)

Prepeljano blago Goods caried 1000 tOpravljeni tonski kilometri Tonne-kilometres made mio tkmPrepeljani kilometri Kilometres made mio km
SKUPAJ231202680,5277,5TOTAL
Notranji prevoz20308636,3113,2National transport
Mednarodni prevoz: blago, naloženo v Sloveniji1078802,265,0International transport: goods loaded in Slovenia
Mednarodni prevoz: blago, razloženo v Sloveniji1242720,457,7International transport: goods unloaded in Slovenia
Mednarodni prevoz: prevoz po tujini493521,641,6International transport: cross-trade

2. Cestni blagovni prevoz glede na vrsto poslovnega subjekta in na vrsto prevoza, Slovenija, 4. četrtletje 20041)

Road transport of goods by type of busines subjects and type of transport, Slovenia, 4th quarter 20041)

Skupaj TotalJavni prevoz Transport for hire or rewardPrevoz za lastne potrebe Transport on own accountPravne osebe Legal personsFizične osebe Natural persons
1000 t
SKUPAJ2312015396(7724)1084012279TOTAL
Notranji prevoz2030812734(7574)951910788National transport
Mednarodni prevoz28122662((151))13211491International transport
mio tkm
SKUPAJ2680,52423,1(257,4)1319,71360,8TOTAL
Notranji prevoz636,3435,2(201,0)(285,0)351,3National transport
Mednarodni prevoz2044,21987,9.1034,71009,5International transport
mio km
SKUPAJ277,5231,246,3131,6145,9TOTAL
Notranji prevoz113,271,841,453,959,3National transport
Mednarodni prevoz164,3159,4((4,9))77,786,6International transport

( ) manj natančna ocena / less acurate estimate

(( )) nenatančna ocena / inaccurate estimate

zelo nenatančna ocena, vendar različna od nič / not zero but extremely inaccurate estimate

___________________

1) Podatki zaradi spremembe sistema uteževanja niso primerljivi s tistimi iz prejšnjih obdobij. Primerljivi podatki za predhodna obdobja bodo objavljeni naknadno.

Because of the modification of the weightening system the data are not comparable with the data from previous periods. The comparable data for previous periods will be published subsequently.

METODOLOŠKA POJASNILANotranji prevoz je prevoz blaga med dvema krajema (krajem nalaganja in krajem razlaganja), ki se nahajata v isti državi (Sloveniji). Lahko vključuje tudi tranzit skozi drugo državo.

Mednarodni prevoz (blago, naloženo v Sloveniji), je prevoz blaga med dvema krajema, pri katerem je kraj nalaganja v državi, ki poroča (Slovenija), kraj razlaganja pa v drugi državi.

Mednarodni prevoz (blago, razloženo v Sloveniji) je prevoz blaga med dvema krajema, pri katerem je kraj nalaganja v drugi državi, kraj razlaganja pa v državi, ki poroča (Slovenija).

Mednarodni prevoz (prevoz po tujini) je prevoz blaga med dvema krajema, pri katerem sta tako kraj nalaganja kot kraj razlaganja v drugi državi oziroma drugih državah.Javni prevoz je prevoz blaga v komercialne namene, za katerega se relacija, cena prevoza in drugi prevozni pogoji določijo s pogodbo med prevoznikom in naročnikom prevoza.Prevoz za lastne potrebe je prevoz, ki ga fizična ali pravna oseba opravlja pri izvajanju svoje dejavnosti oziroma nalog s svojega delovnega področja.

Merila natančnosti:- ocene s koeficientom variacije, manjšim od 0,10 (CV<=0,10), so objavljene brez omejitve;- ocene s koeficientom variacije od 0,10 do 0,20 (0,10<=0,20) so objavljene v enojnih oklepajih;- ocene s koeficientom variacije od 0,20 do 0,30 (0,20<=0,30) so objavljene v dvojnih oklepajih;- ocene s koeficientom variacije, večjim od 0,30 (CV>0,30), niso objavljene, nadomeščene so s piko.Uporabnik naj bi pri uporabi ocen upošteval, da so ocene, objavljene brez omejitev, dovolj zanesljive, tiste v oklepajih pa manj.

Priponke: 22-PO-077-0501.doc

Pripravil-a: Vojin Šegan