O-STA

Prostor v oblaku - spletna razstava študentov Fakultete za arhitekturo

Ljubljana, 3. 7. 2020 - Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani bo danes ob 16. uri otvorila že tradicionalno razstavo seminarskih del, ki pa si jo lahko letos zaradi aktualnih razmer ogledamo v spletni različici. Spletna razstava del študentov Fakultete za arhitekturo z naslovom "Prostor v oblaku" predstavlja številne raziskave in projekte, ki zajemajo širok spekter tematik na izredno raznolikih lokacijah. Razstava zajema približno 500 študentskih del iz študijskega leta 2019/2020, v katerih so ob aktualni stoletnici Univerze v Ljubljani obravnavali vprašanja univerze, mesta in študentov, stanovanjskih tematik - od bivalnih modelov, vprašanj skupnosti in razvoja stanovanjskih tipologij, ukvarjali so se tudi z javnimi / skupnostnimi prostori, s pojmom trajnosti v arhitekturi in urbanizmu ter z avtohtonimi materiali, tehnikami in znanji, povezanimi z arhitekturo in varstvom okolja.

Mladi bodoči arhitekti in urbanisti v svojih delih obravnavajo prenove urbanih, suburbanih in ruralnih območij ter arhitekturo teritorijev. Teme posegajo tudi v strukture in prostore mest ter naslavljajo priložnosti podeželja. Skozi teoretsko misel pa so naslavljali še vprašanja teoretske prakse v arhitekturi.

Virtualno projektiranje - arhitektura in urbanizem v oblakih

Študentje in mentorji so se pri ustvarjanju letošnjih del za nekaj časa "preselili v oblak". Z ustvarjanja in raziskovanja s pomočjo makete, skice in neposrednega pogovora v risalnicah fakultete, so v manj kot tednu dni preskočili na digitalna orodja ustvarjanja in mentoriranja. S pomočjo "oblaka" so si izmenjavali risbe, načrte, komentarje, animacije, filme in popravljene osnutke. Ure in ure videokonferenc so bile namenjene virtualnemu projektiranju.

Matej Blenkuš, dekan Fakultete za arhitekturo je mnenja, da "prostor v oblaku" ni le prispodoba načina predpreteklega dela, temveč nas nagovarja z bistveno pomembnejšo alegorijo. "Naše delo mora, predvsem v svojih akademskih okvirih, ohraniti in negovati svojo naravnanost v imaginacijo in sposobnost preseganja realnega. Skozi pedagoško raziskovanje mora spodbujati poglede preko vsakdanjika, pragmatizma, rutine in posploševanja. Četudi nas ob spogledovanju z nebom stalno opozarja Ikarjeva tragedija domišljavosti in samoljubja, se moramo zavedati, da družbena vloga Fakultete za arhitekturo ni omejena s tem, da rešuje aktualna prostorska vprašanja, ampak mora kot ena redkih institucij s tovrstnim privilegijem problematiko prostora razpirati, ji dajati širino, vizijo in čvrste vrednostne okvire družbe prihodnosti."

Je v Ljubljani dovolj prostora za študente?

Tudi to je bilo eno izmed vprašanj, ki so si ga zastavili študentje in nanj iskali odgovore. Študentje pod mentorstvom izr. prof. mag. Anje Planišček s svojim projektom stremijo k oživljanju vloge študentov v središču mesta in poskušajo najti prostore za njihovo bivanje in delovanje - kot prostor z velikim potencialom so izpostavili notranja dvorišča mestnih karejev, ki ponujajo prostor za umestitev študentskih bivališč. S predlagano prenovo tovarne Rog pa bi pridobili prostor za kakovostno preživljanje prostega časa in učenje, kot so čitalnice in knjižnice. Na seminarju prof. dr. Aleša Vodopivca so si študentje zamislili Univerzo nad mestom, saj, kot pravijo, zaradi "turistifikacije" v mestu za študente "ni prostora". Med Slovensko in Vegovo cesto so si tako zamislili fleksibilno ravnino nad mestom, ki deluje kot dodatek k obstoječim stavbam univerze, saj ponuja dodaten prostor za bivanje in izvajanje študijskih programov. Na seminarju prof. Jurija Sadarja pa so študentje v duhu aktualne 100-letnice Univerze v Ljubljani kvantitativno raziskovali prostorske kapacitete njenih 26 članic ter v letnem semestru predlagali raznolike študijske prostore prihodnosti.

Od Goričkega do Izole - arhitekturne in urbanistične rešitve študentov

Študentje so svojimi projekti naslavljali tudi številne kraje po Sloveniji in predlagali raznolike rešitve. Na seminarju prof. Maruše Zorec in izr. prof. Vase J. Perovića so se za nekaj časa "preselili" na Goričko v vas Grad, kjer so predlagali sodobne rešitve za oživitev zapuščenega marofa in nekdanje taverne. V Šentjerneju je pod mentorstvom doc. mag. Polone Filipič nastal predlog "Vsepark" - prostor, ki hkrati omogoča rekreacijo in sejemsko dejavnost. Pod mentorstvom izr. prof. dr. Alenke Fikfak so študentje v Izoli zasnovali sosesko za mlade družine ter sosesko za udobno bivanje starejših, v Celju pa med stanovanjska naselja umestili rekreacijske površine. V Gornjem Gradu je na seminarju izr. prof. Mihaela Dešmana med gozdom in reko Dreto "nastalo" stanovanjsko naselje Prekštan, na seminarju doc. Roka Žnidaršiča pa so v Logarsko dolino umestili rehabilitacijski center za zdravljenje nekemičnih odvisnosti. Na seminarju doc. Mitje Zorca so študentje razmišljali o aktualni prostorski problematiki v Kamniku in tako je v okviru sodelovanja fakultete z Občino Kamnik nastal projekt razširitve pokopališča ob samostanu Mekinje. Na seminarju izr. prof. mag. Tomaža Krušca so študentje zasnovali stanovanjski kompleks, umeščen v notranjost enega izmed stavbnih karejev starega mestnega jedra Ljubljane, na seminarju izr. prof. dr. Mateja Blenkuša pa sosesko na severnem delu Štepanjskega naselja, ob razcepu reke Ljubljanice. Zasnova te soseske se naslanja na sosesko Clarenca Perry-ja, ki je sodobno interpretirana in ponuja vse potrebno za kvalitetno bivanje in sobivanje tako stanovalcev kot ostalih uporabnikov prostora.

Otvoritev spletne razstave bo ob 16. uri, spremljate pa jo lahko na povezavi https://zoom.us/j/99444848948.

Razstava bo od te ure dalje na ogled na spletni strani http://razstava.fa.uni-lj.si/.